Do 15. září 2022 je třeba zaplatit školné 3000Kč.

Křesťanské gymnázium realizuje v období od 1. 9. 2019 do 28. 2. 2022 projekt s názvem Šablony II pro KG Hostivař, který je financován z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určila jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování. V rámci projektu jsou realizovány aktivity podporující vzdělávání žáků, pedagogů a spolupráci školy s rodiči.

Grantový program Hl.m. Prahy pro oblast primární prevence ve školách a školských zařízeních.

Kalendář akcí

08.12.2022

Vánoční jarmark

- primy

19.12.2022

Mocktesty

- sexty

23.12.2022 - 02.01.2023

Vánoční prázdniny

03.01.2023

Mše svatá

- v Týnském chrámu v 9:00 hod a vysílání koledníků Tříkralové sbírky

03.01.2023

První příprava na přijímací zkoušky

- od 15:30 hod do 17:10 hod

04.01.2023

Den otevřených dveří

- v 17:00 hodin

15.01.2023

Maturitní ples

- v Lucerně

Všechny akce

Kontakt

Kozinova 1000

102 00 Praha 10 - Hostivař


Kontakty:

Hospodářka: +420 271751291

Ředitelna (+fax): +420 271750632


info@krestanskegymnazium.cz