Základní informace

Název školy: Křesťanské gymnázium

Sídlo školy: Kozinova 1000, Praha 10, 102 00

ID datové schránky: i7mmbpb

IČO: 60162961

Právní forma: školská právnická osoba

Zápis do rejstříku školských právnických osob: 24. 3. 2006

Poslední zápis do školského rejstříku: 24. 3. 2006

Číslo účtu: 0287113319/0800

Zřizovatel: Arcibiskupství pražské

Spojení: skolstvi@apha.cz

Zřizovatel sídlo: Hradčanské nám. 56/16, 119 02 Praha 1

Kontaktní osoba:PhDr. Mgr. Ondřej Mrzílek - vedoucí referátu CŠ

tel.: 220 392 196

GDPR
pověřenec pro ochranu osobních údajů, v souladu s čl. 37 ods. 7

Za účelem posílení práv a záruk subjektu údajů při zpracování osobních údajů  Správce jmenoval též osobu pověřence pro ochranu osobních údajů, kterého lze kontaktovat na e-mailové adrese: gdpr@krestanskegymnazium.cz, případně na adrese Křesťanské gymnázium, pověřenec pro ochranu osobních údajů, Kozinova 1000/1, Praha 10 – Hostivař, 102 00.