Základní informace

Název školy: Křesťanské gymnázium

Sídlo školy: Kozinova 1000, Praha 10, 102 00

ID datové schránky: i7mmbpb

IČO: 60162961

Právní forma: školská právnická osoba

Zápis do rejstříku školských právnických osob: 24. 3. 2006

Poslední zápis do školského rejstříku: 24. 3. 2006

Číslo účtu: 0287113319/0800

Zřizovatel: Arcibiskupství pražské

Spojení: skolstvi@apha.cz

Zřizovatel sídlo: Hradčanské nám. 56/16, 119 02 Praha 1

Kontaktní osoba:PhDr. Mgr. Ondřej Mrzílek - vedoucí referátu CŠ

tel.: 220 392 196

GDPR
pověřenec pro ochranu osobních údajů, v souladu s čl. 37 ods. 7

Lexius advokáti s. r. o.

IČO:046 66 933

Sídlo:Na Podkovce 281/10, 147 00 Praha 4 – Podolí

Pobočka:  Thákurova 676/3, 160 00  Praha 6 - Dejvice

odpovědná osoba:JUDr. Jakub Kříž, Ph.D., advokát

 

Kontaktní údaje pověřence

Adresa: Thákurova 676/3, 160 00  Praha 6 - Dejvice

e-mail: gdpr@lexius.cz

Telefon:+420 703 142 855

 ID datové schránky: kz73igd