Základní informace

Název školy: Křesťanské gymnázium

Sídlo školy: Kozinova 1000, Praha 10, 102 00

IČO: 60162961

Právní forma: školská právnická osoba

Zápis do rejstříku školských právnických osob: 24. 3. 2006

Poslední zápis do školského rejstříku: 24. 3. 2006

Číslo účtu: 0287113319/0800

Zřizovatel: Arcibiskupství pražské

Spojení: apha@apha.cz

Zřizovatel sídlo: Hradčanské nám. 56/16, 119 02 Praha 1

Kontaktní osoba:Mgr. Monika Vagenknechtová - vedoucí referátu CŠ

tel.: 220 392 196