Základní informace

Název školy: Křesťanské gymnázium

Sídlo školy: Kozinova 1000, Praha 10, 102 00

ID datové schránky: i7mmbpb

IČO: 60162961

Právní forma: školská právnická osoba

Zápis do rejstříku školských právnických osob: 24. 3. 2006

Poslední zápis do školského rejstříku: 24. 3. 2006

Číslo účtu: 0287113319/0800

Zřizovatel: Arcibiskupství pražské

Spojení: skolstvi@apha.cz

Zřizovatel sídlo: Hradčanské nám. 56/16, 119 02 Praha 1

Kontaktní osoba:PhDr. Mgr. Ondřej Mrzílek - vedoucí referátu CŠ

tel.: 220 392 196

GDPR
pověřenec pro ochranu osobních údajů, v souladu s čl. 37 ods. 7

JUDr. Jakub Kříž, Ph. D., advokát

sídlo: Týnská 633/12, 110 00 Praha 1

ev. č. ČAK: 15195

IČO: 726 95 633

ID datové schránky: kz73igd

e-mail: gdpr@jakubkriz.cz

tel.: +420 777 985 630