Zájemci o studium

Ve školním roce 2022-2023 budou otevřeny dvě třídy primy, do nichž bude celkem přijato 67 žáků.

 Ve školním roce 2012/2013 otevíráme opět jednu třídu osmiletého studia a jednu třídu čtyřletého studia.
 Na čtyřleté studium přijímáme do průměru 1,2 bez přijímacích zkoušek.