Zahraniční kontakty a zájezdy

V hodinách konverzací v cizím jazyce vyučují většinou rodilí mluvčí nebo vyučující, kteří dlouhodobě pobývali v cizině. Atraktivní variantou osvojování cizího jazyka, poznávání reálií cizích zemí i našich budoucích spoluobčanů v Evropě je pořádání studijních cest do zahraničí.