Výsledky I.kola přij. řízení

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí na webových stránkách školy.

Zápisové lístky vystavuje příslušná základní škola.

Zápisové lístky je možno odevzdat v kanceláři školy od 2.5. 2018 mezi 8:00 – 16:00 hod.

Pokud nenastoupíte, oznamte nám svůj úmysl telefonicky co nejdříve. Děkujeme.

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole , zanikají posledním dnem lhůty účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.

Výsledky přijímacího řízení 8-leté studium

►Přijatí uchazeči

►Nepřijatí uchazeči

►Nepřijatí uchazeči - uchazeči nesplnili kritéria přijímacího řízení