Výroční zpráva

Výroční zpráva 2021-2022

Výroční zpráva 2020-2021

Výroční zpráva 2019-2020

Výroční zpráva 2018-2019

Výroční zpráva 2016-2017

Výroční zpráva 2015-2016

Výroční zpráva 2014-2015

Výroční zpráva 2013-2014

Výroční zpráva 2012-2013

o sa stane, keď svetlo prechádza rozhraním dvoch prostredí?

 

2

Rýchlosť červeného svetla v skle je v1 = 199 200km.s-1a fialového v2 = 196 700km.s-1. Určite index lomu pre červené a fialové svetlo. (c = 3.108m.s-1)

 

3

Svetlo dopadá zo vzduchu (n1 = 1) na stenu diamantu pod uhlom α = 680. Lomený lúč je kolmý na odrazený lúč. Vypočítajte“

  • index lomu diamantu pre požité svetlo
  • rýchlosť svetla v diamante  (c = 3.108m.s-1)

4

Svetlo dopadajúce zo vzduchu na vodnú hladinu (n = 1,33) sa láme pod uhlom β = 300. Určite uhol dopadu α a uhol odrazu α‘.

 

5

Na dne jazera je zasadený v zvislej polohe stĺp 1 meter dlhý tak, že celý je ponorený pod hladinou vody. Určite dĺžku jeho tieňa na dne jazera, ak n1(vzduch) = 1, n2 (vody) = 1,33 a ak Slnko je φ = 300 nad hladinou.

 

6

Svetelný lúč dopadá zo vzduchu na rovinné rozhranie vzduchu a skla, odráža sa pod uhlom 600 a súčasne sa láme do skla pod uhlom 300. Určite rýchlosť svetla v skle.

 

7

Vlnová dĺžka žltého svetla vo vzduchu je λ0 = 590nm. Aká bude vlnová dĺžka svetla v skle ak n = 1,5. Vypočítajte tiež rýchlosť svetla v tomto prostredí.

 

8

Pod akým medzným uhlom musí dopadať svetlo, aby nastal úplný odraz, ak svetlo prechádza:

  • a) zo skla so vzduchu (n1 = 1,5)
  • b) z vody do vzduchu (n‘1 = 1,33)
  • c) zo skla do vody n2 (vzduch) = 1

9 Určite hrúbku steny mydlovej bubliny (n = 1,33). ak dopadá na ňu biele svetlo. Interferenčné maximum prvého rádu pozorujeme v zelenej farbe (fZ = 5,7.1014Hz).

10

Na dne potoka hlbokého 32cm leží kamienok. Chlapec sa ho chce dotknúť palicou, ktorú drží nad hladinou pod uhlom 450. V akej vzdialenosti od kamienka sa dotkne po ponorení palice dna potoka?(n1=1, n2=1,33)

 

11 Index ľadu je n1 = 1,31, skla n2 = 1,51,  oleja n3 = 1,47. Aká je rýchlosť svetla v týchto prostrediach?

12 Vypočítajte index lomu látky, ak pri uhle dopadu α = 300 zo vzduchu je uhol lomu β = 150. Aký musí byť uhol dopadu α/, ak uhol lomu je  β/ = 21,50 ?

13Na rovinné zrkadlo dopadá svetelný lúč pod uhlom dopadu α = 200. Ako sa zmení uhol medzi dopadajúcim a odrazeným lúčom, ak lúč bude dopadať na zrkadlo pod uhlom α/ = 350

14Svetelný lúč prechádza z vody (n1 = 1,33) do skla (n2 = 1,51). Rozhodnite, či ide o lom ku kolmici, alebo o lom od kolmice, ak uhol dopadu je α = 600.

15 O aký veľký uhol sa otočilo zrkadielko, ak sa na stupnici, ktorej vzdialenosť od zrkadla je l = 150cm, posunie svetelný lúč z nulovej polohy, pri ktorej dopadá kolmo na stupnicu o h = 25cm.

odraz-a-lom-svetla-15-1

16Na zrkadlo dopadá svetelný lúč. Zrkadlo sa otočí o 10 okolo osi ležiacej v rovine zrkadla a kolmej na lúč. O aký uhol sa  odkloní odrazený lúč? O koľko sa posunie svetelná stopa na tienidle, ktoré je kolmé na odrazený lúč a vzdialené 5m od zrkadla?

17 Aký je medzný uhol pri dopade svetla na rozhranie skla (n1 = 1,51) a vody (n2 = 1,33) ?

18Vo vode v hĺbke h = 600mm pod hladinou je umiestený bodový zdroj svetla. Určite tvar a rozmer tej časti povrchu vody, ktorou svetlo vystupuje nad vodnú hladinu.

19Lomený lúč zviera s odrazeným lúčom uhol ω = 900. Určite relatívny index lomu látky, do ktorej sa lúč lomí, ak platí sin α = 0,8.

20 Svetelný lúč dopadá zo vzduchu (n = 1) na sklo pod uhlom α = 600.  Index lomu skla pre červené svetlo je n1 = 1,735, pre fialové n2  = 1,811. Určite uhol medzi lomeným červeným a fialovým lúčom.


- See more at: http://www.priklady.eu/cs/Fyzika/Odraz-a-lom-svetla.alej#sthash.H4W2Es90.dpuf

Výroční zpráva 2011-2012

Výroční zpráva 2010-2011