Vedení školy

Ředitelka: Mgr. Ing. Božena Böhmová

Statutární zástupce ředitele: Mgr. Josef Fiala

Zástupce ředitele: PaedDr. Alena Musilová

Výchovná poradkyně: Mgr. Hana Marešová

Duchovní: Ing. Marek Mikuláštik - školní kaplan