Třídní schůzky

Školní rok 2017-2018

26.9. Třídní schůzky prim od 18:00 hodin
21.11. Přednáška pro rodiče prim: "Jak pomoci mému dítěti se studiem
na gymnáziu", 17:00hod, v učebně chemie

21.11. Třídní schůzky v18:00 hodin (v 17:30 hodin setkání zástupců rodičů
všech tříd s vedením školy ve sborovně)
19. 4. Třídní schůzky v 18:00 hodin (setkání pí ředitelky
se zástupci rodičův 17:30 hodin ve sborovně)