Třídní schůzky

Školní rok 2016-2017

14.11.2016 v 18:00 hodin 
(17:30 hodin setkání zástupců rodičů všech tříd
s vedením školy ve sborovně)

20.4.2017 v 18:00 hodin
(17:30 hodin setkání zástupců rodičů všech tříd 
vedením školy ve sborovně)