Speciální sdělení

MO MZ testování u přijímacích zkoušek s platnosti od 26. dubna 2021

I.

Osobě, která je uchazečem o střední vzdělávání (dále jen „uchazeč“), se umožní osobní přítomnost

na školní přijímací zkoušce, jednotné přijímací zkoušce nebo talentové zkoušce (dále jen „přijímací zkouška“),

nejedná-li se o přijímací zkoušku konanou distanční formu, pouze pokud

a) nemá příznaky onemocnění COVID-19, a

b) doloží před přijímací zkouškou negativní výsledek neinvazivního preventivního antigenního testu

na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo neinvazivního preventivního RT-PCR testu na přítomnost

viru SARS-CoV-2 provedených ve škole, které si provedl sám nebo které mu byly provedeny laickou osobou

v posledních 7 dnech před konáním přijímací zkoušky, není-li dále stanoveno jinak

II.

Doklad podle čl. I písm. b) může uchazeč nahradit

a) dokladem o tom, že uchazeč prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 a uplynula doba izolace

podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu

na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo

více než 90 dní,

b) dokladem vydaným poskytovatelem zdravotních služeb o negativním výsledku POC antigenního testu

na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2,

který byl proveden v posledních 7 dnech, nebo

c) certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19,

pokud od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů

o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky

v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů.

III.

V případě, že je uchazeč žákem školy, je tento uchazeč oprávněn pro účely účasti na přijímacím řízení

podrobit se testování podle čl. I písm. b) ve škole, ve které je žákem.

IV.

Škola, ve které je uchazeč žákem, je povinna provést na jeho žádost

preventivní test podle čl. I písm. b) ve škole a vydat o výsledku testu doklad.

Ve školním roce 2012/2013 otevíráme opět jednu třídu osmiletého studia a jednu třídu čtyřletého studia.
  Na čtyřleté studium přijímáme do průměru 1,2 bez přijímacích zkoušek.

 

Sportovní

Soutěž v Rubikovce 2019

Volkswagen Maraton 2019

Lyžařský kurz 2019

Tercie v Dolomitech 2018

Sportovní kurz 2018

Volkswagen Maraton 2018

Lyžařský kurz primy B 2018

Cyklokurz sexty 2017

Volkswagen maraton 2017

Lyžařský kurz sekund 2017

Ve zdravém těle, zdravý duch

Ve dnech 16. až 26. září se naši studenti zúčastnili různých sportovních aktivit - bližší zde

Lyžařský kurz Pec p. Sněžkou

Od 8. do 14. února 2016 sekunda lyžovala v Peci. Zde více.

Lyžařský kurz Hochficht 2016

Ve dnech 1-5.února studenti kvinty a I. ročníku jeli na kurz do Rakouska.
Bližší zde.

Cyklokurz 2014

Ve dnech 8. až 12. září se studenti sexty a 2. ročníku zúčastnili cyklistického kurzu.
Bližší se dovíte zde

Turistický kurz 2014

Studenti kvinty a 1. ročníku se ve dnech 10. až 13. června zúčastnili kurzu v krásném prostředí České Kanady.
Zde jsou bližší informace a fotografie.

Škola v přírodě 2013

Ve dnech 7. až 11. října prožila tercie týden v Mozolově. Zde můžete nahlédnout do dění.

Zájezd do Dolomit 2012

Ve dnech 11.2. až 18.2.2012 jsme prožíli jarní prázdniny v Dolomitech.
Ubytováni jsme byli v Pastoračním domě Velehrad ve Sv. Martinu v údolí Gsies bližší info: zde.
Navštívili jsme Cortinu d Ampezzo, Sella Rondo, KronplatzBruneck. Někteří sjezdovali, jiní běžkovali, všichni jsme si užili krásných výhledů na hory.
Pro nalákání (pro úspěch se bude příští rok opakovat) přikládáme galerii fotografií. Pokud by se někdo chtěl se svými fotkami podělitpošlete je na otto.bohm@seznam.czNeručím, že všechny pověsím (Otto správce stránekKoniáš)

Lyžařský kurz ve Spittalu 2011

Ve dnech 27.2. až 5.3.2011 se studenti kvinty a I. ročníku zúčastnili lyžařského kurzu v Goldeck.
V neděli ráno jsme vyrazili pohodlným autobusem do Rakouska. Po 7 hodnách jízdy nás pan majitel mile přivítal ve svém gasthofu Postwirt v Seebodenu am Millstättersee. Ubytování i strava byly vynikající. Pětidenní lyžování v nedalekém Goldecku jsme si také vychutnali. Napadl nám nový sníh, mlha nás zahalila a ve 2000 metrech trochu zafoukalo. Ale i sluníčko se na nás usmálo a na volných sjezdovkách jsme užíli spoustu legrace a své lyžařské dovednosti jsme i vylepšili.

Ve fotogalerii si můžete prohlédnout pěkné fotografie, Zde si můžete prohlédnout skvělou prezentaci a pohodový film

Sportovní kurz Hnačov 2007:oktáva (format.pdf)

Salesiánské hry mládeže Záhřeb 2006 (formát .doc)

Sportovní víkend s duchovní náplní pro žáky

Sportovní maratón v basketbalu

Lyžařské výcviky