Spolek rodičů

Co je to KRPKG?

Vážení rodiče, vážení přátelé, 
smyslem existence Klubu rodičů a příznivců Křesťanského gymnázia je zprostředkování pomoci rodičů vedení školy, respektive škole samotné a zastupování zájmů rodičů.

K 21.dubnu 2017 došlo ke změně názvu na Spolek rodičů a příznivců Křesťanského gymnázia.Nové stanovy jsou uloženy v dokumentech. Pro jednoduchost v textu dále Klub (KRPKG).

Klub si dovoluje představit svůj program a své cíle pro letošní rok. Všichni z Vás, kdo jste ochotni věnovat svůj čas uskutečňováním těchto cílů, jste vítáni.

Jak se stát členem Klubu? Členem se stáváte tím, že složíte na účet Klubu 160758638/0300 členský příspěvek ve výši 700 Kč. Vaším právem potom bude zúčastňovat se zasedání Klubu, ovlivňovat program Klubu a v neposlední řadě spolurozhodovat o nakládání s prostředky Klubu.

Program a cíle Klubu pro tento rok:

 1. Zapojení školy do mezinárodních vzdělávacích programů EU
   
 2. Zlepšení finanční situace školy fundraisingem, tedy získáváním sponzorů
   
 3. Vnější prezentace školy – vedení školy usiluje o stálou aktualizaci webových stránek školy a Klub k tomu chce přispívat svými podněty. Předpokládáme, že se časem tyto stránky stanou hlavním komunikačním kanálem mezi rodiči a vedením školy. 
   
 4. Dosažení dobré organizace plesů – byl zřízen podúčet Klubu, na který se budou shromažďovat prostředky určené na financování plesu. Také byl zvolen zástupce Klubu, který bude v kontaktu se studenty a bude studentům nápomocen metodicky. Cílem je dosažení kontinuity při předávání zkušeností, kterých je pro takové akce jistě potřeba.
   
 5. Prohloubení spolupráce s Městskou částí Praha 15.