Speciální sdělení

Osobě, která je uchazečem o střední vzdělávání (dále jen „uchazeč“), se umožní osobní přítomnost na školní přijímací zkoušce a jednotné přijímací zkoušce pouze pokud

a) nemá příznaky onemocnění COVID-19, a

b) doloží před přijímací zkouškou negativní výsledek neinvazivního preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 v posledních 7 dnech před konáním přijímací zkoušky, není-li dále stanoveno jinak

Ve školním roce 2012/2013 otevíráme opět jednu třídu osmiletého studia a jednu třídu čtyřletého studia.
  Na čtyřleté studium přijímáme do průměru 1,2 bez přijímacích zkoušek.

 

Školská rada

Předseda:
Ing. Hynek Valentazástupce rodičů 
Členové:
Jana Mátlová - zástupce zřizovatele
Ing. Petr Hlaváček - zástupce zřizovatele
Ing. Jaroslav Hůrka - zástupce zřizovatele
PhDr. Michaela Ulrychová, Ph.D. – zástupce učitelů 
Mgr. Helena Hůlová - zástupce učitelů
Mgr. Josef Fialazástupce učitelů 
Miloš Zvěřina – zástupce rodičů
Petr Ženatý - zástupce studentů

e-mail: skolskarada@krestanskegymnazium.cz