Školní plán EVVO

Školní rok - téma:

07-08:

Školní plán EVVO pro r. 2007-08 (format .doc)

05-06:

Krajina za školou – Život ve městě; Věda a životní prostředí; Ekoškola; Afrika

04-05:

Ovzduší; Doprava; Znáš Botič a Hostivař?; Asie

03-04:

Les; Energie; Zdraví a životní styl; Austrálie

02-03:

Voda v krajině; Co s odpady; Práva zvířat; Ochrana kulturního a přírodního dědictví