Školní klub

informace o Školním klubu a Středisku volného času - zde

V prostorách školní budovy se studentům nabízí pestré aktivity pro volný čas:

- v Klubovně si mohou odpočinout na pohovce, hrát hry (stolní i počítačové), učit se, číst si (k zapůjčení se nabízí cizojazyčná literatura, dále časopisy odborné i zábavné nebo knížky pro mládež)- v atriu si mohou zahrát se spolužáky ping pong nebo si nad fotbálkem sdělit (studijní a jiné) dojmy; ty hudební se sdělují u klavíru

- v Knihovně si mohou zapůjčit literaturu všeho druhu, popř. si nechat okopírovat studijní materiál

- v Počítačové učebně mohou využít internetu

Klub je otevřen v po, út a čt od 11.50 do 16. 30;
ve st a od 12.45 do 16.30.
Ve všech prostorách jsou studenti pod dozorem vyučujícího.

V rámci Školního klubuStřediska volného času byly pro studenty otevřeny také zájmové kroužky:

Kroužky ve školním klubu v 2021/2022
Název kroužku vyučující třída čas
Geografický kroužek Šolc, Šmídová, Pumr napříč třídami PA 15,00
Kroužek matematiky Jiroušková napříč třídami PA 8,00
Kroužek Judo Musilová napříč třídami PA 7,00-8,00
Konverzace angličtina Marešová prima A  
Konverzace angličtina Marešová prima B UT 13,40-14,25   14,25-15,20
Kroužek matematiky Ulrychová prima B UT 12,45-13,30

 

Kroužky ve středisku volného času v 2021/2022
Název kroužku vyučující třída čas
Kroužek FJ Komárková Lenka oktáva ČT 12,45-13,30
Kroužek FJ Komárková Lenka septima  ČT 15,30-16,15
English extra Procházková kvinty, sexty ST 13,40
Kroužek příprava FCE Procházková 6B UT 7,00-8,45
Kroužek příprava FCE Adamová 6B UT 7,00-8,45
Kroužek příprava FCE Marešová 6A UT 7,00-8,46
Kroužek BI Sýkorová septima  ST 15,30-17,00
Psaní všemi deseti Kroupová napříč třídami ST 16,15-17,00

 

Další školní aktivity v 2021/2022
Počítačový kroužek Mikuláštík napříč třídami PO 13,40-15,20
Školní sbor Sixta napříč třídami nepravidelně, dle domluvy
Příprava na biřmování Matlok napříč třídami ST 11,50-12,35

Těšíme se na vaši návštěvuMinimální počet je 7 studentů. Pokud mají studenti zájem o otevření dalších kroužků, mohou se obrátit se svými návrhy na otce Marka Mikuláštíka. Zájemci se mouhou hlásit u jednotlivých vyučujících.