Roční plán

Školní rok 2021-2022 

Září

1.9. Mše svatá na zahájení školního roku s panem biskupem Wasserbauerem na farní zahradě hostivařského kostela od 10:00 hodin.

8.9.- Festival vědy (sexty).

7.9.-10.9. Adaptační kurz primy B

7.9. a 14.9 Burza učebnic o velké přestávce v atriu

14.9.- 17.9. Adaptační kurz primy A

15.9.- Mše svatá církevních škol v katedrále sv. Víta

16.9.- Profitesty pro septimu

20.9.- Exkurze do senátu (septima)

20.9.- Studentské volby do PS PČR

20.9.- Film o paliativní péči (sexta B)

23.9.- Třídní schůzky pro primy v 18,00 hodin

24.9.- Svět knihy (sexta A)

27.9.- Ředitelské volno

28.9.- Státní svátek

30.9. – Preventivní program KPPP (kvarta B)

30.9.- Exkurze na Vyšehrad (kvinta A)

 

Říjen

5.10. Školská rada v 17 hodin

5.10. Geologicko-geografická exkurze (kvinty)

6.10. Profi program (septima)

4. – 8.10. Class spirit (tercie B)

14.10. Planeta 3000 (celá škola)

11. - 15. 10. Class spirit (tercie A)

12.10. Městská knihovna (sekunda B)

12.10. Geologicko-geografická exkurze (kvinty)

13.10. Městská knihovna (sekunda A)

15.10. Preventivní program KPPP (kvarta A)

20. – 22. 10. Výlet do Berlína (německá polovina septimy)

21.10. Duchovní obnova septimy

26.10. Duchovní obnova oktávy

27.-29.10. Podzimní prázdniny

Další akce:

Matematická soutěž Pikomat

Senát a PS ČR (septima)

Senát PČR – kvarty

Exkurze do čistírny odpadních vod (kvinty)

Hrdličkovo muzeum (biologický seminář)

 

Listopad

2.11. Duchovní obnova sexty B

3.11. Duchovní obnova sexty A

3.11. Výlet do Drážďan-obě celé kvinty (Přádná, Korec, Řezníčková, Hůlová)

5.11. Odpoj se-prima B (3 .a 4.vyučovací hodina)

5.11. Odpoj se-prima A (5 .a 6.vyučovací hodina)

8.11. Preventivní program MP HMP (3. hod., prima A,B))

8.11. Preventivní program MP HMP (3. a 4. hod., sekunda  A,B))

8.11. Preventivní program MP HMP ( 4. hod., tercie A,B))

9.11. Preventivní program MP HMP (3. a 4. hod., kvarta A,B))

9.11. Preventivní program MP HMP (3. a 4. hod., oktáva)

10.11. Preventivní program MP HMP (3. hod., kvinta A,B)

10.11. Prevence KPPP-sekunda A s pí Adamovou 1. – 4.hodina

10.11. Preventivní program MP HMP (4. hod., sexta A,B)

10.11. Preventivní program MP HMP (3. hod., septima)

11.11. Prevence KPPP-sekunda B s pí Marákovou 1. – 4. hodina

11.11. Preventivní program MP HMP (3. a 4. hod.) – dívky a hoši zvlášť

12.11. Preventivní program MP HMP (3. a 4. hod., oktáva)

12.11. Preventivní program MP HMP (3. a 4. hod., oktáva)

15.11. Den otevřených dveří

16.11. Pilotní zkouška DSD II – NJ z oktávy a tři studenti ze septimy

17.11. Státní svátek

17.-19.11. sexta B-Kurz Invenio (Synovcová)

18.11. generální zkouška na Akademii(septima pí Žďárská na starosti)

19.11. Výlet do Míšně-sekunda B a německá část sekundy A(Maráková, Fischerová, Miškovská)

22.-24.11. sexta A-Kurz Invenio (Marešová)

22.11. Zajímavá hodina chemie (tercie, kvarty)

23.11. Třídní schůzky

23.11. Pedagogická rada za I. čtvrtletí od 14:10

24.11. Písemná část zkoušky DSD II 8,00 – 13, 00 (NJ oktáva)

24.11. Městská knihovna-prima B (pí Miškovská, pí Ulrychová)

25.11. Městská knihovna-prima A (pí Hůlová, pí Nováková)

25.11. Divadlo D 21-sekunda A,B

25.11. Celoškolní akademie-na starosti septima s pí Žďárskou

29.11 Prevence prima B (1.-4.hodina)

30.11.Prevence tercie A (1.-4.hodina)

30.11. Duchovní obnova kvinty A

30.11. JE Temelín (septima)

Další akce:

Den latiny

Soutěž M,FY,Ch,Bi – Přírodovědný klokan

Matematicko -fyzikální soutěž Náboj

Týden vědy a techniky

Hodiny moderní chemie

Dny geografie

 

Prosinec

1.12. Vizitace z Arcibiskupství

2.12. Duchovní obnova – kvinta B (p. Matlok, p. Mikuláštík, pí Přádná)

7.12. Žákovský parlament o velké přestávce ve sborovně

9.12. Vánoční jarmark ve škole

13.12. 13,00 – 16,00 školení z KPPP pro třídní učitele

14.12. Planeta 3000 ve škole

14.12. Divadlo D 21 – sexta A,B (pí Miškovská, pí Duchečková)- od rána

16.12. Mocktesty(sexty)- pí Adamová, Marešová, Procházková

16.12. Preventivní program KPPP – tercie B – 1.-4. hodina

17.12. Preventivní program sekunda A – nebezpeční v kyberprostoru – 1. a 2. hodina

17.12. Preventivní program sekunda B – nebezpeční v kyberprostoru – 3. a 4. hodina

17.12. Preventivní program tercie B – život v závislosti – 5. a 6. hodina

22.12. Vánoční besídky

23.12.2021 - 2.1.2022 Vánoční prázdniny

Další akce:

Školní kolo matematické olympiády (kat.A )

Geosvět, mineralogické sbírky – kvarty

Školní kolo olympiády z českého jazyka

 

Leden 2022

3.1. Zahájení kalendářního roku – mše svatá v 9,00 hodin v Katedrále sv. Víta, jinak se ten den neučíme.

        Dvě skupiny očkovaných dětí jdou na Tříkrálovou sbírku.   

4.1. První příprava na přijímací zkoušky

4.1. Duchovní obnova – kvarta A (p. Matlok, p. Mikuláštík, pí Duchečková)

6.1. Duchovní obnova – kvarta B (p. Matlok, p. Mikuláštík, pí Svobodová)

6.1. Den otevřených dveří v 17:00

9.1. Septima  (1. a 2. hodina) – život v závislosti

12.1. Kvarta A (3. a 4. hodina) – netolismus

12.1. Kvarta B  (5. a 6. hodina) -  netolismus

13.1.Kvinta A   (5. a 6. hodina) – fake news

13.1.Kvinta B   (3. a 4. hodina) – fake news

13.1. Sexta A    (1. a 2. hodina) – život v závislosti

13. a 14.1.-ústní zkoušky DSD II (německá skupina z oktávy)

16.1. – Školní ples v Lucerně od 19,00 hodin

17.1. – Vyučování od 10,00 hodin

18.1. -  Hodiny moderní chemie (kvinty ,sexty a septima)

19.1. Sexta B    (3. a 4. hodina) – život v závislosti

24.1. Pololetní pedagogická rada ve 14:10 hodin

31.1. Vydávání pololetního vysvědčení

 

Další akce:

Obvodní kolo matematické olympiády (kat.Z9 )

Školní kolo matematické olympiády(kat. B,C)

Přednáška Finanční gramotnost (septima)

Školní kolo Certamen Latinum  (zájemci napříč třídami)

Školní kolo francouzské olympiády (zájemci napříč třídami)

Česká pošta – primy

Zeměpisná olympiáda

Biologická olympiáda

Obvodní kolo olympiády z českého jazyka

 

Únor

4.2. - Jednodenní pololetní prázdniny

7.2. – Kvarta A – řešení konfliktů (1. a 2. hodina)

7.2.-   Tercie A – přátelství, láska….a trochu sex (3. a 4. hodina)

7.2. -  Tercie B – přátelství, láska….a trochu sex (5. a 6. hodina)

7. – 11.2. -  Lyžařský kurz jedné kvinty Hochficht ( na starosti pan Böhm)

10. – 11. 2.  - Terezín (pro obě sexty)

16.2.- Kvarta B – nemoc jménem šikana (1. a 2. hodina)

16.2.- Kvinta A – reprodukční zdraví (3. a 4. hodina)

16.2.- Kvinta B-   reprodukční zdraví(5. a 6. hodina)

18.2. - Duchovní obnova – tercie B (p. Matlok, p. Mikuláštík, p. Böhm)

25.2. - Duchovní obnova – tercie A (p. Matlok, p. Mikuláštík, pí Kroupová)

27.2. – 5.3. Lyžařský kurz sekund (na starosti pí Synovcová)

 

Další akce:

Matematická soutěž Pythagoriáda

Chemická olympiáda (školní kolo kat. D)

 

Březen

1.3.-  Poslední den pro odevzdání přihlášky na naši školu

8.3.- Duchovní obnova – sekunda A (p. Matlok, p. Mikuláštík, pí  Adamová)

9.3.- Duchovní obnova – sekunda B  (p. Matlok, p. Mikuláštík, pí Maráková)

9.3. Písemné zkoušky DSD I ( kvinty) – (8,00 – 13,00)

14.- 20.3. Jarní prázdniny

Další akce :

Ústní část DSD I – koncem března

Exkurze do Břevnovského kláštera a na Karlův most

Oblastní kolo Matematické olympiády (kat. B,C)

Soutěž Matematický klokan

Školní kolo SOČ – Bi seminář

Biologická olympiáda

Jeden svět na školách – výběr tříd

Chemická olympiáda (kat. C,B)

 

Duben

5.4.- Maturitní písemná práce z českého jazyka

6.4.- Maturitní písemná práce z anglického jazyka

7.4.- Maturitní písemná práce z německého jazyka

8.4.- Maturitní písemná práce z francouzského jazyka

13.4. -  V 9,00 mše svatá ve Strašnicích

14.4. - Velikonoční prázdniny.

18.4. – Velikonoční pondělí

19.4. 1.termín přijímacích zkoušek na naši školu

19.4.- Duchovní obnova – prima A (p. Matlok, p. Mikuláštík, pí Nováková)

20.4-.Duchovní obnova – prima B (p. Matlok, p. Mikuláštík, pí Ulrychová)

20.4.- 2.termín přijímacích zkoušek na naši školu

19.4.- Ředitelské volno pro děti

20.4.- Den Země (organizuje septima)

25. 4. Pedagogická rada za III. čtvrtletí ve 14:10 hodin

25. 4. Třídní schůzky v 18:00 hodin (setkání pí ředitelky

           se zástupci rodičů v 17:30 hodin ve sborovně)

29.4. Poslední zvonění, Majáles

 Další akce :

Oblastní kolo Matematické olympiády (kat. Z6-8)

Exkurze do staré čističky odpadních vod (tercie A,B)

Památník Karla Čapka – kvarty

ČNB – seminář ZSV

Ústav chemie Př.f. UK v dubnu(obě tercie).

 

Květen

2. 5.- 5.5. -  Didaktické testy

16. 5. - 20. 5. Ústní maturitní zkoušky

???,     Ekokurzy  kvart

Další akce : 

Matematická soutěž MaSo

Exkurze na Pitkovickou stráň (primy,sekundy)

Orientační běh (organizuje septima)

Soutěž Zlatý list – nižší gymnázium

Botanická zahrada – kvinta

Česká televize – kvarty a kvinty

Senát a PS PČR – sexty

 

Červen

X.6. Slavnostní předání maturitního vysvědčení – kde??

23.6. Závěrečná pedagogická rada od 14:00 hodin

24.6. Naposledy se učíme podle rozvrhů

27.-28.6. Úklid a odevzdání tříd, odevzdání vysvědčení k podpisu,výlety

29.6. Mše sv. na ukončení školního roku v kostele

ve Strašnicích v 9:00 hodin

30.6. Vydávání vysvědčení od 9:00 hodin

1.6. –31.8. 2022 Hlavní prázdniny