Roční plán

Školní rok 2018-2019 

Září

3.9. Mše svatá na zahájení školního roku ve Strašnicích od 9:00 hodin

5.9. Festival vědy (sexta)

10.9.-14.9. Adaptační kurz primy A

12.9. Exkurze do Prokopského údolí, kvinta

13.9. Zoogeografická exkurze do ZOO – septima

18.9.- 21.9. Adaptační kurz primy B

17.9. a 19.9 Burza učebnic o velké přestávce v atriu

24.9. Přednáška Děti on line od 17hodin. Třídní schůzky prim od 18hodin.

25.9.- 26.9. Exkurze do Ostravy, sekunda

26.9. Profiprogram, septima

28.9. Státní svátek

Další akce:

Naučná stezka Polabí, seminář zeměpisu a biologie

Veletržní palác – výstava fotografií: Invaze 68

 

Říjen

2.10. Školská rada v 17 hodin

4.10. Vizitace p. biskupa

8.-12.10. Škola v přírodě, tercie B

15.-19.10. Škola v přírodě, tercie A

16.-17.10. Exkurze do Osvětimi

23.10. Provozní porada v 16:10 hodin

25.10. Exkurze do Temelína, septima

29.-30.10. Podzimní prázdniny

Další akce:

Návštěva Městské knihovny, primy

Exkurze do PS ČR, septima

Chování živočichů(Toulcův dvůr), tercie

Hrdličkovo muzeum – Bi seminář

Včelí společenstvo – program v EC Toulcův dvůr - sekunda

 

Listopad

X.11. Pilotní zkouška DSD II

17.11. Státní svátek

19.11. Den otevřených dveří v 17:00 hodin

20.11. Pedagogická rada za I. čtvrtletí od 14:10 hodin ve sborovně

20.11. Třídní schůzky v18:00 hodin (v 17:30 hodin setkání zástupcůrodičů

všech tříd s vedením školy ve sborovně)

22.11. Dějepisná soutěž gymnázií v Chebu

28.11. Písemná část zkoušky DSD II

28.11. Školní akademie v Salesiánském divadle (představení v 16:00 a 20:00hodin)

Další akce:

Festival Týden vědy a techniky

Konkurz na anglické divadlo

Návštěva soudu, simulovaný soud, sexta

Školní chlapecký turnaj , utkání mezi AG - KG

Hodiny moderní chemie

Matematická soutěž Pikomat

Soutěž M, Fy, Ch, Bi – Přírodovědný klokan

Exkurze do Národní galerie

Náprstkovo muzeum – sekunda

 

Prosinec

X.12. - Ústní zkouška DSD II

10.12. -  Zimní pohádka(anglické divadlo pro celou školu)

22.12.2018 - 2.1.2019 Vánoční prázdniny

Další akce:

Mineralogické sbírky na Přírodovědné fakultěUK (kvarta)

Školní kolo matematické olympiády (kat. A)

Matematická soutěžMaSo

 

Leden 2019

3.1. Zahájení kalendářního roku – mše sv. v 9:00 hodin ve Strašnicích, nástup do školy

8.1. První příprava na přijímací zkoušky od 15:30 hodin

10.1. Den otevřených dveří v 17:00 hodin

20.1 . Maturitní ples

24.1. Pololetní pedagogická rada ve 14:10 hodin

31.1. Vydávání vysvědčení za I. pololetí

Další akce:

Školní kolo biologické olympiády (kat. A, B) – výběr

Školní kolo chemické olympiády (kat. D)

Obvodní kolo matematické olympiády (kat. Z 9)

Školní kolo matematické olympiády (kat. B, C)

Konverzační soutěž NG,VG – školní kolo

 

Únor

1.2. Pololetní prázdniny

4.-8.2. Lyžařský kurz kvinty.

18.2 -24.2. JARNÍ PRÁZDNINY

Preventivní programy Policie HLMP

Další akce:

Matematická soutěž Pythagoriáda

Školní kolo biologické olympiády (kategorie C, D) – výběr

Mock test FCE, CAE ve škole

 

Březen

1.3. Poslední den pro odevzdání přihlášky na naši školu

4.3. – 10.3. Lyžařský kurz – obě sekundy

14.3. Písemná část DSD I

23.-30.3. Zájezd do Velké Británie (Brighton)

Další akce:

Matematický Klokan

Oblastní kolo Matematické olympiády (kategorie B, C)

Školní kolo SOČ – biologický seminář

Chemická olympiáda (školní kolo kat. (C,B)

 

Duben

15.4. Mše svatá v 9,00 hodin ve Strašnicích

16.4. 1.termín přijímacích zkoušek na naši školu, den Země

17.4. 2.termín přijímacích zkoušek na naši školu, pro děti ředitelské volno

18.4. Velikonoční prázdniny

19.4. Svátek

22.4. Velikonoční pondělí

23. 4. Pedagogická rada na III. čtvrtletí ve 14:10 hodin

23. 4. Třídní schůzky v 18:00 hodin (setkání pí ředitelky

se zástupci rodičův 17:30 hodin ve sborovně)

26.4. Poslední zvonění, Majáles

Další akce:

Oblastní kolo matematické olympiády (kat. Z6-8)

Matematická soutěž Pikomat

Exkurze do čistírny odpadních vod -  kvinta

Exkurze Pitkovická stráň, septima, prima

 

Květen

2.5. -  3.5.  Vzdělávací seminář Terezín pro sextu

2. 5. – 15. 5. Didaktické testy a písemné práce společné části maturitní zkoušky

16. 5. - 24. 5. Ústní maturitní zkoušky

27.5.-31.5.   Sportovní kurz pro septimu

Další akce:

Matematická soutěž MaSo

Botanická zahrada- kvinta

 

Červen

X.6. v 15:30 hodin Slavnostní předání maturitního vysvědčení

ve Strašnicích v kostele

3.-7.6. Cyklokurz pro sextu

10.-14.6. Vodácký kurz pro kvintu

20.6. Závěrečná pedagogická rada od 14:00 hodin

21.6. Naposledy se učíme podle rozvrhů

24.-26.6. Možnost školních výletů

24.-26.6. Úklid a odevzdání tříd, odevzdání vysvědčení k podpisu

27.6. Mše sv. na ukončení školního roku v kostele

ve Strašnicích v 9:00 hodin

28.6. Vydávání vysvědčení od 9:00 hodin

29.6. –1.9. Hlavní prázdniny

Další akce:

Ekokurz kvarty