Roční plán

Školní rok 2022-2023 

Září

1.9. Mše svatá na zahájení školního roku s panem biskupem Wasserbaueremve strašnickém kostele.

9. – 16. 9. – Výměnný pobyt v Mendenu

13. – 16. 9. – Adaptační kurz primy B

14. 9. – Profitesty pro septimu

16.9. – Mše svatá pro všechny církevní školy v katedrále

19. – 20. 9. – Exkurze Dlouhé stráně kvarta A

26. – 27.9.  -  Exkurze Dlouhé stráně kvarta B                           

Říjen

3. -7. 10. Zájezd do Říma – sexta A

3. – 7. 10. – Classspirit tercie B

4.10. Školská rada v 17 hodin

4..10. - Geologicko-geografická exkurze (kvinta B)

5.10. Geologicko-geografická exkurze (kvinta A)

11.10.  – Profi testy – 25 septimánů       

11.10. – Provozní porada v 16,00 hodin.

12.10. – Profitesrty septim

13.10. -  Planeta 3000 v 11.30 hodin ve Světozoru.

10. – 14.10. –Classspirit tercie A

18. – 19.10. – Exkurze do Berlína ( septimy)

21.10. – Re-Life: Odpoj se, ať můžeš žít. (3. -4. hodina – prima B)

21.10. – Re-Life: Odpoj se, ať můžeš žít. (5. -6. hodina – prima A)

24.10. – Prohlídka Národního archivu – prima B

26. – 27.10. – Podzimní prázdniny

28.10. – Státní svátek

Další akce:

Matematická soutěž Pikomat

Exkurze do čistírny odpadních vod (kvinty)

Hrdličkovo muzeum (biologický seminář)

Městská knihovna (primy)

Jak se vaří kniha (kvinta A)

Anežský klášter – gotika (sexty)

Periodická tabulka na Př.F UK (sexty)

Listopad

3.11. Duchovní obnova sexty A

8.11. Výlet do Drážďan- kvinta A

10.11. Duchovní obnova sexty B

7.11. Preventivní program MP HMP (3.hod., prima A,B, sekunda B)

7.11. Preventivní program MP HMP (4. hod., tercie A,B, sekunda A)

8.11. Exkurze do Temelína (septima)

8.11. Divadlo D 21 – sexty a septima B

8.11. Preventivní program MP HMP (3. a 4. hod., kvarty A,B sexta A )

9.11. Preventivní program MP HMP (3. a 4.  hod., sexta B a oktáva)

9.11. Pedagogická rada za I. čtvrtletí od 14:10

9.11. Třídní schůzky

10.11. Preventivní program MP HMP (3. hod., oktáva)

10.11. Den otevřených dveří

13.11 Anglické divadlo pro rodiče

14.11 Anglické divadlo pro školu

15.11. Školní akademie (septimy, pí Marešová pí Synovcová na starosti)

17.11. Státní svátek

18.11. Ředitelské volno

22.11. Exkurze do Temelína (septima)

22.11. Písemná část zkouškyDSD II 8,00 – 13, 00 (NJ oktáva)

24.11. Výlet do Míšně-tercie B

29.11. Divadlo D 21 – sexty a septima A

Další akce:

Soutěž M,FY,Ch,Bi – Přírodovědný klokan

Matematicko -fyzikálnísoutěž Náboj

Týden vědy a techniky

Dny geografie

Náprstkovo muzeum (obě tercie)

Návštěva Francouzského institutu

VHU exkurze s pí Řezníčkovou (oktáva)

Národní muzeum (sexta B)

Prosinec

1.12. Duchovní obnova septimy A

1.12. Den latiny (septima A)

8.12. Vánoční jarmark

12.12. Preventivní program prima A – ACET – 1. a 2. hodina

12.12. Preventivní program kvinta B – ACET – 3. a4. hodina

12.12. Preventivní program prima B –  ACET - 5. a 6. hodina

13.12. Preventivní program kvinta A – ACET – 1. a 2. hodina

13.12. Preventivní program sekunda A – ACET – 3. a 4. hodina

13.12. Preventivní program sexta B –  ACET - 5. a 6. hodina

14.12. Preventivní program kvarta A – ACET – 1. a 2. hodina

14.12. Preventivní program tercie A – ACET – 3. a 4. hodina

14.12. Preventivní program sekunda B –  ACET - 5. a 6. hodina

15.12. Preventivní program tercie B –  ACET – 1. a 2. hodina

15.12. Preventivní program kvarta B – ACET – 3. a 4. hodina

15.12. Preventivní program sexta A –   ACET - 5. a 6. hodina

15.12. Duchovní obnova septimy B

19.12. Mocktesty(sexty)- pí Adamová, Marešová, Procházková

22.12. Vánoční besídky

23.12.2022 - 2.1.2023 Vánoční prázdniny

Další akce:

Školní kolo matematické olympiády (kat.A )

Matematická soutěž MaSo

Geosvět, mineralogické sbírky – kvarty

PS PČR (sexty)

Gulag.cz – napříč třídami

Exkurze do firmy (septima A)

NG Veletržní palác (sexta A, seminář DU)

Národopisné muzeum (prima B)

Hodiny moderní chemie

Leden

3.1. Zahájení kalendářního roku – mše svatá v 9,00 hodin ve Strašnicích. 

Vysílací mše svatá na Tříkrálovou sbírku.

3.1. První příprava na přijímací zkoušky. 15.30 – 17.10

4.1. Den otevřených dveří v 17:00 .

15.1. – Školní ples v Lucerně od 19,00 hodin

16.1. – Vyučování od 10,00 hodin

23. – 27.1. – Obě kvinty lyžařský zájezd do Rakouska

24.1. Pololetní pedagogická rada ve 14:10 hodin

31.1. Vydávání pololetního vysvědčení

Únor

3.2. - Jednodenní pololetní prázdniny

6.2. – 12.2. Jarní prázdniny

16. – 17.2. Terezín pro obě sexty

Březen

1.3.-  Poslední den pro odevzdání přihlášky na naši školu

5. – 10. 3. Obě sekundy lyžařský zájezd do Krkonoš

Duben

5.4. -  V 9,00 mše svatá ve Strašnicích

6.4. - Velikonoční prázdniny.

10.4. – Velikonoční pondělí

17.4. 1.termín přijímacích zkoušek na naši školu

18.4.- 2.termín přijímacích zkoušek na naši školu

17.4.- Ředitelské volno pro děti

18.4.- Den Země (organizují septimy)

25. 4. Pedagogická rada za III. čtvrtletí ve 14:10 hodin

25. 4. Třídní schůzky v 18:00 hodin (setkání pí ředitelky

se zástupci rodičův 17:30 hodin ve sborovně)

28.4. Poslední zvonění, Majáles

Květen

2. 5.- 5.5. -  Didaktické testy

16. 5. - 19. 5. Ústní maturitní zkoušky

Červen

X.6. Slavnostní předání maturitního vysvědčení

22.6. Závěrečná pedagogická rada od 14:00 hodin

23.6. Naposledy se učíme podle rozvrhů

26.-28.6. Úklid a odevzdání tříd, odevzdání vysvědčení k podpisu,výlety

29.6. Mše sv. na ukončení školního roku v kostele

ve Strašnicích v 9:00 hodin

30.6. Vydávání vysvědčení od 9:00 hodin

1.7. –3.9. 2023 Hlavní prázdniny