Roční plán

Školní rok 2017-2018 

Září
4.9. Mše svatá na zahájení školního roku ve Strašnicích od 9:00 hodin
6.9. Festival vědy (sexta)
8.9.-15.9. Návštěva studentů z Mendenu v Praze
12.9.-15.9. Adaptační kurz primy A
19.9.- 22.9. Adaptační  kurz primy B
18.9.a 20.9  Burza učebnic o velké přestávce v atriu
20.9.-24.9. Exkurze Osvětim a Krakov, septima
26.9. Třídní schůzky prim od 18hodin
26.9. Školská rada v 17 hodin
28.9. Státní svátek
29.9. Ředitelské volno

Další akce:
Exkurze do Prokopského údolí, kvinta
Naučná stezka Polabí, seminář zeměpisu a biologie
Zoogeografická exkurze do ZOO – septima a III.ročník
Exkurze do Senátu a PS ČR, septima

Říjen
3.-4.10. Studentské volby do PS ČR
10.- 11.10. Profi program septimy a III. ročníku
9.-13.10. Škola v přírodě, tercie
19.10. Provozní porada v 16:10 hodin
26.-27.10. Podzimní prázdniny

Další akce:
Pražský glóbus – školní kolo
Chování živočichů(Toulcův dvůr), tercie
Hrdličkovo muzeum – Bi seminář
Terárium v Dubči – prima
Včelí společenstvo – program v EC Toulcův dvůr - sekunda
Exkurze do PS ČR, III. ročník

Listopad
7.11 a 9.11. Exkurze Temelín(septima, III.ročník)
17.11. Státní svátek
20.11. Den otevřených dveří v 17:00 hodin
21.11. Přednáška pro rodiče prim: "Jak pomoci mému dítěti se studiem na gymnáziu", 17:00hod, v chemii
21.11. Třídní schůzky v18:00 hodin (v 17:30 hodin setkání zástupců rodičů
všech tříd s vedením školy ve sborovně)
21.11. Pedagogická rada za I. čtvrtletí od 14:10 hodin ve sborovně
23.11. Dějepisná soutěž gymnázií
23.11. Den latiny na FFUK, sexta a maturanti z latiny
28.11. DSD II, písemná část
29.11. Školní akademie v Salesiánském divadle (představení v 16:30 a 20:00hodin)

Další akce:
Program Adapťáci (ekocentrum Koniklec) – kvinta
Hodiny moderní chemie
Matematická soutěž Pikomat
Soutěž M, Fy, Ch, Bi – Přírodovědný klokan
Exkurze do Národní galerie
Náprstkovo muzeum – sekunda
Festival Týden vědy a techniky

Prosinec
23.12.2017 - 2.1.2018 Vánoční prázdniny

Další akce:
Mineralogické sbírky na Přírodovědné fakultěUK (kvarta)
Školní kolo matematické olympiády (kat. A)
Matematická soutěžMaSo

Leden 2017
3.1. Zahájení kalendářního roku – mše sv. v 9:00 hodin ve Strašnicích, nástup do školy
8.-13.1. Lyžařský kurz, sekunda B
9.1. První příprava na přijímací zkoušky od 15:30 hodin
10.1. Den otevřených dveří v 17:00 hodin
15.-19.1. Francouzští studenti v Praze
21.1 . Maturitní ples
25.1. Pololetní pedagogická rada ve 14:10 hodin
31.1. Vydávání vysvědčení za I. pololetí

Další akce:
Školní a obvodní kolo konverzační soutěže z německého jazyka
Školní kolo biologické olympiády (kat. A, B) – výběr
Školní kolo chemické olympiády (kat. D)
Skolní kolo Certamen Latinum
Obvodní kolo matematické olympiády (kat. Z 9)
Školní kolo matematické olympiády (kat. B, C)
Zeměpisná olympiáda – školní kolo
Olympiáda z francouzského jazyka
DSD II - ústní část

Únor
2.2. Pololetní prázdniny
12.2 -18.2. JARNÍ PRÁZDNINY
5.2. – 6.2.  Vzdělávací seminář v Terezíně – sexta
26.2.-2.3. Lyžařský kurz, kvinta

Další akce:
Preventivní programy Policie HLMP
Matematická soutěž Pythagoriáda
Školní kolo biologické olympiády (kategorie C, D) – výběr

Březen

1.3. Poslední den pro odevzdání přihlášky na naši školu
13.3. DSD I - písemná část, kvinta
16.-23.3 Naši studenti v Mendenu
19.-25.3. Lyžařský kurz, sekunda A
28.3. Mše svatá před Velikonocemi v 9,00 hodin ve Strašnicích
29.3. – 30.3. Velikonoční prázdniny

Další akce:
Matematický Klokan
Oblastní kolo Matematické olympiády (kategorie B, C)
Školní kolo SOČ – biologický seminář
Chemická olympiáda (školní kolo kat. D,C,B)
Prohlídka Pražského hradu – obě sekundy
Latinské nápisy na Karlově mostě, sexta
Festival dokumentárních filmů Jeden svět

Duben
2.4.    Velikonoční pondělí
2.4.- 6.4.  Celostátní soutěž Odry
12.4.- 28.4.  Přijímací zkoušky
19. 4. Pedagogická rada na III. čtvrtletí ve 14:10 hodin
19. 4. Třídní schůzky v 18:00 hodin (setkání pí ředitelky
se zástupci rodičův 17:30 hodin ve sborovně)
24.-29.4. Exkurze do Říma, sexta, septima, III. ročník
27.4. Poslední zvonění, Majáles

Další akce:
Oblastní kolo matematické olympiády (kat. Z6-8)
Matematická soutěž Pikomat
Exkurze do čistírny odpadních vod - I.ročník a kvinta
Exkurze Pitkovická stráň, septima a III. ročník, prima
Den Země
DSD I ústní část, kvinta

Květen
2.5. Exkurze do ČNB, seminář ZSV
2. 5. – 15. 5. Didaktické testy a písemné práce společné části maturitní zkoušky
4.5. Exkurze do ČT
16. 5. - 24. 5. Ústní maturitní zkoušky

Další akce:
Matematická soutěž MaSo
Botanická zahrada- kvinta
Uhelné Safari - kvarta
Návštěva L´Institut Francais

Červen
?.6. v 15:30 hodin Slavnostní předání maturitního vysvědčení ve Strašnicích v kostele
21.6. Závěrečná pedagogická rada od 14:00 hodin
22.6. Naposledy se učíme podle rozvrhů
25.-27.6. Možnost školních výletů
25.-27.6. Úklid a odevzdání tříd, odevzdání vysvědčení k podpisu
28.6. Mše sv. na ukončení školního roku v kostele ve Strašnicích v 9:00 hodin
29.6. Vydávání vysvědčení od 9:00 hodin
2.7 –2.9. Hlavní prázdniny

Další akce:
Ekokurz kvarty
Voda – kvinta
Sportovní kurz – III.ročník,septima
Cyklokurz - sexta