Projekty, granty

Co se děje v nové interaktivní učebně pro sluchově postižené studenty

Již několik let integrujeme ve spolupráci se ´Speciálně pedagogickým centrem škol pro sluchově postižené´ studenty s vadami sluchu. V současnosti školu navštěvuje pět talentovaných handicapovaných studentů, kterým gymnázium vytváří ve třídách podmínky podporující intenzitu vjemů jinými počitky než sluchem. Na jaře jsme proto požádali o grant Nadační službu Lesů ČR. V řízení jsme uspěli, a tak mohla vzniknout speciální učebna přírodovědných předmětů, ve které se každý den učí několik tříd gymnázia. Kromě běžné výuky tu studenti připravují také projektové dny, jež jsou součástí školního programu environmentální výchovy EVVO. Ten pro změnu podpořilo v prvním pololetí školního roku 2007 – 2008 ministerstvo školství, když si jej spolu s několika desítkami dalších vybralo z více než sedmi set uchazečů o dotaci z celé republiky. Aktuálně se v učebně odehrává mimořádně zajímavý projekt ve spolupráci s vysokými školami, financovaný pražským magistrátem. Je zaměřený na včasnou identifikaci rizika cystické fibrózy, nemoci, která velice často končí smrtí už v dětském věku. Studenti se praktickými laboratorními pokusy dozvídají o mimořádné účinnosti prevence, neboť pravděpodobnost nemoci významně ovlivňuje dědičnost, kterou lze odhalit vyšetřením obou partnerů ještě dříve, než se rozhodnou pro společný život a rodinu. Prokáže-li se sklon k chorobě u obou z nich, mohou se společně zavčasu rozhodnout neriskovat a zvažovat jiná řešení, například adopci a podobně.