Projekt Pražská veverka

Veverka obecná (Sciurus vulgaris) je od roku 1975 chráněným obyvatelem našich lesů a parků a bohužel se její jméno ocitlo i v Červené knize ohrožených druhů zvířat. Ačkoliv se nám to může zdát přehnané, počet veverek se v našich krajinách opravdu snižuje a nikdo stále přesně neví, proč se to děje. Příčiny mohou být různé, např. zhoršený stav našich lesů či zvýšený výskyt kun v lesích. Abychom však dokázali najít pravou příčinu úbytku veverek, je nejprve potřeba zjistit přesnější informace o samotném životě veverky obecné.

Občanské sdružení Ornita (mj. organizátor projektu „Sovy do škol“) proto přichází s unikátním projektem nazvaným „Pražská veverka“. Jedná se o program ekologické výchovy pro pražské základní školy a gymnázia, do kterého se mohou žáci a studenti zapojit prostřednictvím 5 kategorií – přírodovědné, fotografické, výtvarné, literární a kategorie amatérského filmu. Každá z kategorií má vlastní kritéria hodnocení. Na hodnocení příspěvků v prvních třech kategorií se může podílet i široká veřejnost. A jak ? Všichni, kteří budou mít čas a chuť navštívit veřejnou výstavu soutěžních prací, mohou tyto práce ohodnotit. Výstava bude probíhat od 3. dubna do 27. května 2007 v prostorách ochozu Panteonu Národního muzea. Výstavu i celý projekt ukončí slavnostní ceremoniál spojený s předáním cen pro vítěze.

Do projektu „Pražská veverka“ se kromě jiných škol zapojilo také Křesťanské gymnázium. Studenti osmiletého a čtyřletého gymnázia budou moci k monitorování veverek využít chráněné oblasti Botiče, ve které se gymnázium nachází, a nedalekého Hostivařského lesoparku. Spolupracovat mohou studenti i s pracovníky ekologického centra Toulcův dvůr, které sídlí v blízkosti školy.

avním cílem projektu je zmapování výskytu veverky obecné na území města Prahy. Ke spolupráci byly přizvány děti z pražských škol, ale velmi vítaná je i účast všech dalších zájemců a milovníků přírody. Pozorování výskytu veverek je možno hlásit poštou vyplněním formuláře, zasláním SMS (viz. níže) nebo vyplněnímdotazníku v elektronické podobě.

SMS