Projekt Krajina za školou

Naše gymnázium se ve školním roce 2006/07 dostalo mezi 10 pražských škol zapojených do projektu Krajina za školou. Jedná se o dvouletý projekt organizovaný Sdružením TEREZA, kde jsme se v minulých letech úspěšně podíleli např. na ekologických projektech „Živá voda pro obec“ nebo „Úspory energií na školách“. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem ČR a rozpočtem hlavního města Prahy. Na projektu spolupracují také Ekocentrum Podhoubí, Občanské sdružení Antikomplex a Centre for Modern Education.

Projekt koresponduje s rámcovým vzdělávacím plánem. U žáků i učitelů podporuje týmovou práci, využívání moderní informační technologie a vytváří mezigenerační vztahy a jistě zlepšuje i vztahy k okolnímu prostředí. Žáci budou pomocí digitálního fotoaparátu pořizovat identické snímky podle starších dobových fotografií krajiny, architektury, tradic apod. V rámci terénního výzkumu budou žáci získávat fotografie od sběratelů, z veřejných archivů i rodinných alb. Tyto snímky naskenují a s využitím starých i současných map se pokusí zachycená místa najít a zdokumentovat. Měly by tak vzniknout fotodvojice nebo řady fotografií zobrazující vývoj různých míst nebo událostí. Studenty také čeká sbírání informací o těchto místech a skutečnostech, např. na besedách se starousedlíky, kronikáři apod. Připravený materiál bude podkladem pro vznik celopražské výstavy a knihy, která představí to nejzajímavější, co studenti objevili. Je to dobrá možnost jak reprezentovat naši školu na veřejnosti, škola také získává potřebné počítačové programy, pracovní listy, semináře pro žáky a učitele a výstavní panely zpracované odborníky.

Jak nám můžete pomoci?

Pomozte prosím svým dětem a prohlédněte rodinná alba nebo sbírky, kde by se mohly vyskytovat fotografie míst a událostí spojených s okolím naší školy, čili starou Hostivaří, ale i okolními čtvrtěmi. Zvláště zde na okraji Prahy dochází k největším změnám, které právě máme dokumentovat. Nerozhoduje tedy jen stáří fotografie, ale i velikost změny místa. Stejně cenné jsou i dokumenty změn např. v módě, sportu, kultuře, zvycích atd. Možných témat je mnoho a děti si mohou vybrat, které je zajímá. Pokud si nejste jisti, zda se foto hodí, i tak ho pošlete po dětech, všechny obrázky posoudíme a po případném naskenování ihnedvrátíme.

Pokud patříte sami mezi starousedlíky nebo takové znáte, informujte nás prosím. Vašich znalostí a zkušeností by se dalo využít např. při přípravě besed nebo informačních popisků k fotografiím. Studenti vyššího gymnázia je pak budou překládat do světových jazyků, protože podobné projekty fungují i v zahraničí a na internetu se mohou fotodvojice prohlížet mezinárodně.

Děkujeme za spolupráci a věříme, že projekt přinese žákům mnoho nových dobrých zkušeností.

Další informace můžete najít na webových adresách krajinazaskolou.cz aterezanet.cz 

RNDr. Ivana Sýkorová


Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem České republiky a rozpočtem hlavního města Prahy.

Projekt koordinuje Sdružení TEREZA, partnery projektu jsou Ekocentrum Podhoubí a o. s. Antikomplex.