Přihláška

Obor vzdělání (kód):

  • 79-41-K/81 (pro osmileté)

 

Uchazeč uvede na formuláři přihlášky, který z termínů si vybral.

Lékařské potvrzení je nutné pouze v případě, má-li žák nějaké větší zdravotní problémy.

Informace o změnách MŠMT v přijímacím řízení najdete zde

Formulář přihlášky je ke stažení zde v odstavci :Formuláře...