Právní normy

Přijímací řízení ve školním roce 2019/2020 se řídí zákonem č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020 a vyhláškou č. 232/2020 Sb., o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020,

  • Jednotná přijímací zkouška  2020 :   ►CERMAT