Odborná činnost

Beseda se S. Fischerovou 2019

3D tiskárna v KG

Studenti u soudu 2019

Studenti u soudu 2017

Jak na přednes uměleckého textu 2017

Jak na přednes uměleckého textu ve škole

Interaktivní přednáška o první pomoci studentek 3. ročníku 

Mont Court 2016 (studenti u soudu)

Terciáni v roli učitelů květen 2015

Kvartáni v roli učitelů leden 2015

Projekt Den lidských práv prosinec 2008 
foto z projektu (Fotogaleriepříspěvek účastníka 

Středoškolská odborná činnost, duben 2008 (format.doc)
Beseda o Bělorusku, duben 2008 (format.doc)
Jak učit o Evropské unii, duben 2008 (format.doc)

Projekt Funkční myšlení žáků a studentů 
V letech 2003 až 2006 se naše škola účastnila mezinárodního projektu Socrates-Comenius IIATM (Implementation of Innovative Approaches to the Teaching of Mathematics – Zavedení inovativních přístupů do vyučování matematice). Projekt se věnuje funkčnímu myšlení žáků a studentů.

Na projektu IIATM se podílejí čtyři evropské zeměVelká Británie (University of Derby), Česká republika (PedF UK Praha), Německo (Universität Kassel), a Řecko (University of Thessaloniki). Českou republiku zastupuje Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy a spolupracující školy Křesťanské gymnázium, Gymnázium E. Krásnohorské (Praha 4) a Základní škola U Santošky (Praha 5).

Projekt je zaměřen na problematiku funkčního myšlení žáků na 2. stupni základní školy, resp. v odpovídajících ročnících víceletého gymnázia a na střední škole. Cílem projektu je obohacení tradičního vyučování matematiky o nové, konstruktivnější přístupy. S tím také mimo jiné souvisí dnes tak velmi skloňované posílení mezipředmětových vztahů, přiblížení matematiky praxi, řešení problémů, aktivizace žáků, vlastní objevování a formulace myšlenek, týmová spolupráce atd.

V rámci projektu rozpracovali žáci našeho gymnázia následující miniprojekty:

 • Grafy reálných dějů
 • Funkce kolem nás (viz obr. 1)
 • Délka dne a noci
 • Počasí
 • Meteorologická stanice Dvůr Králové
 • Plánování výletu (viz obr. 2)
 • Měření teplot (na různých místech ČR) (viz obr. 3aobr. 3b,obr. 3c)
 • Klasifikace grafů
 • Růstové křivky populace
 • Co říkají grafy? (viz obr. 4)
 • Jízdní grafy (viz obr. 5)
 • Závislosti
 • Výběh pro koně
 • Ciferník (miniprojekt německého modulu)