Německo

Německá výměna Menden 2019

Německá výměna Menden 2018

podrobně zde

Německá výměna v Praze 2016

Příspěvek studentky Krejbichové

 Výměnný pobyt Menden – Praha 2013-2014

Krátký popis, fotografie a článek v místních novinách.

 Výměnný pobyt MendenPraha 2012

      V březnu (konkrétně 02.-09.03.12) proběhl na Křesťanském gymnáziu další výměnný pobytWalburgis Gymnáziem, nacházejícím se v severoněmeckém městečku Menden. Tentokrát se v roli hostitelů ocitly rodiny českých studentů. Vzhledemvětšímu zájmuněmecké strany někteří naši žáci ubytovali více zahraničních studentů. To ale zdaleka nebyla překážkatomu, strávit příjemný týden.
      Učiteli byl připraven bohatý program obsahující například exkurzi po Pražském hradě, bruslení, návštěvu muzea moderního uměníDOX a mnoho dalšího. Jako vždy bylo jedno dopoledne strávenobudově školy. S tím byla spojena účast německých studentů na hodinách jejich výměnných partnerů. Zaznamenán byl dokonce i případ, kdy vyučující vyšel našim hostům natolik vstříc, že se výuka jedné hodiny odehrála celáangličtině pouzeminimálním užitím češtiny. Mezi českými žáky se toto mimořádné ozvláštnění setkalovelmi kladným ohlasem. Tentýž den bylo na programu i promítání záznamu anglické divadelní hry „Pán much“ secvičené našimi studenty. Obě školy také sehrály vzájemné volejbalové utkání, z něhož vyšlo Křesťanské gymnázium vítězně.
      Velmi dobře fungovala komunikace mezi Čechy, především díky shromáždění kontaktů všech účastníkůdostatečným předstihem a aktivitě na sociální síti. Tyto dva faktory výrazně zlepšily celou organizaci vlastních akcí po skončení učiteli předem připravené části. Jednalo se třeba o návštěvu aquaparku, závodění v motokárách, vzájemné zabíjení v laser game nebo prohlídka muzea piva na Smíchově, která se u zletilých Němců setkalavelkým ohlasem.
      Pozitiva celé výměny (nejen této, ale prakticky jakékoli) tkví v tom, že studenti mají možnost ověřit si své jazykové schopnostipraxi a v ideálním případě si je i zlepšit. Někteří využili tuto příležitost pro zvýšení úrovně německého jazyka, což je od rodilých mluvčích pravděpodobně ten nejlepší způsob, jak své vyjadřování zlepšit. Jinídorozumívání používali angličtinu, ve které na tom bylyúrovní obě strany více méně stejně. Dále se zde pro účastníky výměny otevírá možnost navázat kontakt se zahraničními studenty a jejich rodinami. Často opomíjený bývá fakt, že právě díky výměně vznikne i mnoho nových přátelství mezi Čechy napříč různými ročníky.
      Rádi bychom poděkovali všem, díky kterým se mohla celá výměna uskutečnit. Ochotným rodičům popřípadě jiným rodinným příslušníkům všech zúčastněných, paní ředitelce, a zejména učitelům Marku Böhmovi, Markétě Přádné, Markétě Kvičerové a Janě Svobodové za vynaložení velkého úsilí při zajišťování všech potřebných náležitostí spjatýchcelou akcí.
                                                                 Jakub Říha (septima)

 

Menden 2011

   I tento školní rok pořádáme jazykové výměny v rámci výuky německého jazyka. Letošní, v pořadí již 9., ročník spolupráce s německým Walburgis Gymnáziem z Mendenu jsme zahájili týdenním pobytem našich studentů na partnerské škole a v hostitelských rodinách. Tato studentská výměna proběhla ve dnech 23.09.11 - 30.09.11.
   Byl pro nás připraven pestrý program, při němž jsme jeden den strávili hospitací na výuce, dále jsme navštívili unikátní výstavu nazvanou Monumenty světa, která je instalována v bývalém plynojemu ve městě Oberhausen. Další den jsme se vypravili na návštěvu do města Xanten, kde je na místě bývalého římského koloniálního města vybudován archeologický park s muzeem, v němž jsme obdivovali hlavně netradiční a pro návštěvníky přitažlivý způsob prezentace vystavených artefaktů. Předposlední den jsme spolu s německými studenty strávili výletem do Dortmundu, dopolední návštěvou výstavy v DASA muzeu věnovanou bezpečnosti práce a odpoledními nákupy v obchodních domech, které ocenily zvláště naše studentky. Jazykové výměny tohoto typu jsou výbornou příležitostí pro naše studenty v praxi si ověřit a zlepšit své komunikační dovednosti. I po této stránce jsme náš pobyt zhodnotili jako výborný. Tento školní rok nás čeká druhá část této výměny, a to od 02.03.-09.03. 2012, kdy hostiteli bude naše gymnázium.
Markéta Přádná