Německo

Berlín 2022

Německá výměna Menden 2022

Studentský výměnný pobyt v německém Mendenu od 9. do 16. 9. 2022

Po dlouhé přestávce způsobené pandemií Covid-19 jsme obnovili naše tradiční výměnné pobyty s partnerskou školou v Německu. Ve dnech 9. - 16. září odjelo 21 našich studentů v doprovodu svých učitelů (pí Marákovou a p Böhmem) na týden do německého Mendenu. 

Druhá část výměny proběhne na od 24. února do 3. března, kdy budeme na oplátku hostit německé studenty a jejich pedagogy v Praze. V příloze je reflexe o pobytu v Německu od jednoho studenta ze septimy.

Při kliknutí na nadpis si prohlédnete info Kryštofa Kyslíka.

Drážďany 2021, kvinta A, B

Ve středu 3. 11. 2021 jsme se vydali na poznávací výlet do nedalekých Drážďan v německém Sasku. Po příjezdu jsme navštívili Zwinger – obrazovou Galerii starých mistrů a Matematicko-fyzikální ústav, poté následovala komentovaná prohlídka města s průvodci (pro každou třídu jeden) – měli jsme možnost shlédnout impozantní neorenesanční budovu Saské státní opery Semperoper, monumentální barokní královský kostel Hofkirche, 102 m dlouhý vlys znázorňující průvod saských panovníků Fürstenzug či zámecký komplex Residenzschloss, do kterého byla v roce 2004 přestěhována sbírka Grünes Gewölbe - rozsáhlá kolekce královských klenotů, drahokamů, broží, vzácných nádob a cenných figurek. Prošli jsme se po říční promenádě Brühlsche Terrasse a zastavili jsme se u významného barokního kostela Frauenkirche, kam se někteří studenti vrátili v době volného rozchodu, aby se nakonec pokochali krásným výhledem z věže kostela.

                                                                       Markéta Přádná (vyučující NJ)

Berlín 2021, septima

Ve dnech 20. – 22. 10. 2021 jsme uspořádali poznávací zájezd do Berlína. Příprava výletu byla v režii studentů septimy, kteří se svého úkolu zhostili zodpovědně. Součástí přípravy byl program, rezervace a nákup jízdenek, rezervace ubytování a příprava krátkých výstupů během prohlídky města. Na místě jsme byli uvítáni německými přáteli, též středoškolskými učiteli, Brigittou a Dankwartem. Ti si pro nás připravili velmi poutavou prohlídku centrem německé metropole. Navštívili jsme s nimi známá místa, jako např. Alexanderplatz, Berlínskou katedrálu, Braniborskou bránu, budovu Říšského sněmu, Židovský památník, Checkpoint Charlie aj. V hledáčku našich studentů byla pak i prohlídka East Side Gallery, návštěva Židovského muzea, Přírodovědného muzea, a nakonec i velmi působivá komentovaná prohlídka věznice v bývalé centráleStasi (německé státní tajné policie) v Berlíně – Lichtenbergu. Přes počáteční nejistotu při plánování jsme nakonec všichni měli velkou radost, že se podařilo v dnešní složité době zájezd uskutečnit.

Vendula Maráková a Markéta Přádná (vyučující NJ)

Německá výměna Menden 2019

Německá výměna Menden 2018

podrobně zde

Německá výměna v Praze 2016

Příspěvek studentky Krejbichové

 Výměnný pobyt Menden – Praha 2013-2014

Krátký popis, fotografie a článek v místních novinách.

 Výměnný pobyt MendenPraha 2012

      V březnu (konkrétně 02.-09.03.12) proběhl na Křesťanském gymnáziu další výměnný pobytWalburgis Gymnáziem, nacházejícím se v severoněmeckém městečku Menden. Tentokrát se v roli hostitelů ocitly rodiny českých studentů. Vzhledemvětšímu zájmuněmecké strany někteří naši žáci ubytovali více zahraničních studentů. To ale zdaleka nebyla překážkatomu, strávit příjemný týden.
      Učiteli byl připraven bohatý program obsahující například exkurzi po Pražském hradě, bruslení, návštěvu muzea moderního uměníDOX a mnoho dalšího. Jako vždy bylo jedno dopoledne strávenobudově školy. S tím byla spojena účast německých studentů na hodinách jejich výměnných partnerů. Zaznamenán byl dokonce i případ, kdy vyučující vyšel našim hostům natolik vstříc, že se výuka jedné hodiny odehrála celáangličtině pouzeminimálním užitím češtiny. Mezi českými žáky se toto mimořádné ozvláštnění setkalovelmi kladným ohlasem. Tentýž den bylo na programu i promítání záznamu anglické divadelní hry „Pán much“ secvičené našimi studenty. Obě školy také sehrály vzájemné volejbalové utkání, z něhož vyšlo Křesťanské gymnázium vítězně.
      Velmi dobře fungovala komunikace mezi Čechy, především díky shromáždění kontaktů všech účastníkůdostatečným předstihem a aktivitě na sociální síti. Tyto dva faktory výrazně zlepšily celou organizaci vlastních akcí po skončení učiteli předem připravené části. Jednalo se třeba o návštěvu aquaparku, závodění v motokárách, vzájemné zabíjení v laser game nebo prohlídka muzea piva na Smíchově, která se u zletilých Němců setkalavelkým ohlasem.
      Pozitiva celé výměny (nejen této, ale prakticky jakékoli) tkví v tom, že studenti mají možnost ověřit si své jazykové schopnostipraxi a v ideálním případě si je i zlepšit. Někteří využili tuto příležitost pro zvýšení úrovně německého jazyka, což je od rodilých mluvčích pravděpodobně ten nejlepší způsob, jak své vyjadřování zlepšit. Jinídorozumívání používali angličtinu, ve které na tom bylyúrovní obě strany více méně stejně. Dále se zde pro účastníky výměny otevírá možnost navázat kontakt se zahraničními studenty a jejich rodinami. Často opomíjený bývá fakt, že právě díky výměně vznikne i mnoho nových přátelství mezi Čechy napříč různými ročníky.
      Rádi bychom poděkovali všem, díky kterým se mohla celá výměna uskutečnit. Ochotným rodičům popřípadě jiným rodinným příslušníkům všech zúčastněných, paní ředitelce, a zejména učitelům Marku Böhmovi, Markétě Přádné, Markétě Kvičerové a Janě Svobodové za vynaložení velkého úsilí při zajišťování všech potřebných náležitostí spjatýchcelou akcí.
                                                                 Jakub Říha (septima)

 

Menden 2011

   I tento školní rok pořádáme jazykové výměny v rámci výuky německého jazyka. Letošní, v pořadí již 9., ročník spolupráce s německým Walburgis Gymnáziem z Mendenu jsme zahájili týdenním pobytem našich studentů na partnerské škole a v hostitelských rodinách. Tato studentská výměna proběhla ve dnech 23.09.11 - 30.09.11.
   Byl pro nás připraven pestrý program, při němž jsme jeden den strávili hospitací na výuce, dále jsme navštívili unikátní výstavu nazvanou Monumenty světa, která je instalována v bývalém plynojemu ve městě Oberhausen. Další den jsme se vypravili na návštěvu do města Xanten, kde je na místě bývalého římského koloniálního města vybudován archeologický park s muzeem, v němž jsme obdivovali hlavně netradiční a pro návštěvníky přitažlivý způsob prezentace vystavených artefaktů. Předposlední den jsme spolu s německými studenty strávili výletem do Dortmundu, dopolední návštěvou výstavy v DASA muzeu věnovanou bezpečnosti práce a odpoledními nákupy v obchodních domech, které ocenily zvláště naše studentky. Jazykové výměny tohoto typu jsou výbornou příležitostí pro naše studenty v praxi si ověřit a zlepšit své komunikační dovednosti. I po této stránce jsme náš pobyt zhodnotili jako výborný. Tento školní rok nás čeká druhá část této výměny, a to od 02.03.-09.03. 2012, kdy hostiteli bude naše gymnázium.
Markéta Přádná