Naše úspěchy

Uvádíme zde příklady úspěchů našich studentů:

Matematická olympiáda a Pythagoriáda 2023

Výsledky Německého jazykového diplomu (DSD II) 2022/2023

Z 15 přihlášených studentů současné oktávy všichni zkoušku úspěšně složili, a to 13 studentů na úrovni C1, 2 studenti na úrovni B2 (podle SERRPJ)

Úspěchy našich studentů 2022

Matematická olympiáda 2022

Pythagoriáda 2019

Matematický Klokan 2019

Zeměpisná olympiáda 2019

Úspěchy studentů v matematice 2019

Úspěchy studentů v matematice 2018

Uspěchy studentů 2017-2018

PANGEA - mezinárodní matematická soutěž 2017 

Matematická olympiáda 2017

Dějepisná soutěž 2017

Předmětové olympiády 2016

Dějepisná soutěž 2015

Účast v prestižní dějepisné soutěži 2014

Účast v literární soutěži Křivule´04 – 1. místo

Soutěž vyhlášená Památníkem Terezín – 2. místo

Literární soutěž Filipa Venclíka – 3. místo

Olympiáda v anglickém jazyce – 3. místo v obvodním kole

Obvodní kolo Konverzační soutěže v němčině – 1. místo a 2. místo

Matematická olympiáda - kat. Z6-9, kat. B, C - 2 x 1. - 2. místo, 1 x 3. místo

Výtvarná soutěž „VÁNOCE DĚTÍ 2005“ – 1. místo, 2. místo a 3. místo

MŠMT udělen titul Škola pro udržitelný rozvoj II. Stupně za práci v uplynulých 5 letech