Kriteria přijímacího řízení

   Ve školním roce 2023/24 otevřeme dvě třídy osmiletého studia.

Všeobecné zaměření diferencujeme ve vyšších ročnících pomocí volitelných předmětů

Uchazeči podávají přihlášky ke studiu přímo ředitelce KG do 1. března 2023.

Pro informaci:

Kritéria 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024