Kriteria přijímacího řízení

   Ve školním roce 2018/19 otevřeme dvě třídy osmiletého studia, každou s počtem 33 žáků. Všeobecné zaměření diferencujeme ve vyšších ročnících pomocí volitelných předmětů.
     Uchazeči podávají přihlášky ke studiu přímo ředitelce KG do 1. března 2018.
  Přijímací zkoušky se konají ve dnech 13.4.2018 (1. termín) a 17.4. 2018 (2. termín), vždy v 8:00 hod.

Přijímací řízení 2018