Kriteria přijímacího řízení

   Ve školním roce 2020/21 otevřeme dvě třídy osmiletého studia, každou s počtem 33 žáků. Všeobecné zaměření diferencujeme ve vyšších ročnících pomocí volitelných předmětů.
     Uchazeči podávají přihlášky ke studiu přímo ředitelce KG do 1. března 2020.
  Přijímací zkoušky se konají ve dnech určených MŠMT, vždy v 8:00 hod.