Kriteria přijímacího řízení

   Ve školním roce 2022/23 otevřeme dvě třídy osmiletého studia.

Všeobecné zaměření diferencujeme ve vyšších ročnících pomocí volitelných předmětů

Uchazeči podávají přihlášky ke studiu přímo ředitelce KG do 1. března 2021.

 

Kritéria 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023