Kriteria přijímacího řízení

   Ve školním roce 2021/22 otevřeme dvě třídy osmiletého studia, každou s počtem 33 žáků.

Všeobecné zaměření diferencujeme ve vyšších ročnících pomocí volitelných předmětů

Uchazeči podávají přihlášky ke studiu přímo ředitelce KG do 1. března 2021.

 

Kritéria 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022