Kriteria přijímacího řízení

   Ve školním roce 2019/20 otevřeme dvě třídy osmiletého studia, každou s počtem 33 žáků. Všeobecné zaměření diferencujeme ve vyšších ročnících pomocí volitelných předmětů.
     Uchazeči podávají přihlášky ke studiu přímo ředitelce KG do 1. března 2019.
  Přijímací zkoušky se konají ve dnech 16.4.2019 (1. termín) a 17.4. 2019 (2. termín), vždy v 8:00 hod.

Pro informaci:
Přijímací řízení 2019