Kriteria přijímacího řízení

   Ve školním roce 2017/18 otevřeme dvě třídy osmiletého studia, každou s počtem 33 žáků. Všeobecné zaměření diferencujeme ve vyšších ročnících pomocí volitelných předmětů.
     Uchazeči podávají přihlášky ke studiu přímo ředitelce KG do 1. března 2017.
  Přijímací zkoušky se konají ve dnech 18. a 19.4.2017 (1. termín) a 20. a 21.4. 2017 (2. termín), vždy v 8:00 hod.

    Kriteria přijímacího řízení pro osmileté studium 2017-2018

Znalosti z náboženství, které budou součástí všeobecného testu budou v souladu v látkou RVP pro 1. stupeň ZŠ.