Kriteria přijímacího řízení

   Ve školním roce 2018/19 otevřeme dvě třídy osmiletého studia, každou s počtem 33 žáků. Všeobecné zaměření diferencujeme ve vyšších ročnících pomocí volitelných předmětů.
     Uchazeči podávají přihlášky ke studiu přímo ředitelce KG do 1. března 2018.
  Přijímací zkoušky se konají ve dnech xx. a xx.4.2018 (1. termín) a xx. a xx.4. 2018 (2. termín), vždy v 8:00 hod.

    Kriteria přijímacího řízení pro osmileté studium 2017-2018 - loňský rok pro informaci

Znalosti z náboženství, které budou součástí všeobecného testu budou v souladu v látkou RVP pro 1. stupeň ZŠ.