Speciální sdělení

MO MZ testování u přijímacích zkoušek s platnosti od 26. dubna 2021

I.

Osobě, která je uchazečem o střední vzdělávání (dále jen „uchazeč“), se umožní osobní přítomnost

na školní přijímací zkoušce, jednotné přijímací zkoušce nebo talentové zkoušce (dále jen „přijímací zkouška“),

nejedná-li se o přijímací zkoušku konanou distanční formu, pouze pokud

a) nemá příznaky onemocnění COVID-19, a

b) doloží před přijímací zkouškou negativní výsledek neinvazivního preventivního antigenního testu

na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo neinvazivního preventivního RT-PCR testu na přítomnost

viru SARS-CoV-2 provedených ve škole, které si provedl sám nebo které mu byly provedeny laickou osobou

v posledních 7 dnech před konáním přijímací zkoušky, není-li dále stanoveno jinak

II.

Doklad podle čl. I písm. b) může uchazeč nahradit

a) dokladem o tom, že uchazeč prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 a uplynula doba izolace

podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu

na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo

více než 90 dní,

b) dokladem vydaným poskytovatelem zdravotních služeb o negativním výsledku POC antigenního testu

na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2,

který byl proveden v posledních 7 dnech, nebo

c) certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19,

pokud od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů

o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky

v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů.

III.

V případě, že je uchazeč žákem školy, je tento uchazeč oprávněn pro účely účasti na přijímacím řízení

podrobit se testování podle čl. I písm. b) ve škole, ve které je žákem.

IV.

Škola, ve které je uchazeč žákem, je povinna provést na jeho žádost

preventivní test podle čl. I písm. b) ve škole a vydat o výsledku testu doklad.

Ve školním roce 2012/2013 otevíráme opět jednu třídu osmiletého studia a jednu třídu čtyřletého studia.
  Na čtyřleté studium přijímáme do průměru 1,2 bez přijímacích zkoušek.

 

Kontakty

Křesťanské gymnázium
Kozinova 1000
Praha 10 - Hostivař
102 00

Seznam zaměstnanců

 

Hospodářka: +420 271751291

Ekonomka: ekonom@krestanskegymnazium.cz

Školní psycholog: poradna@krestanskegymnazium.cz

Ředitelna (+fax): +420 271750632; e-mail

e-mail: info@krestanskegymnazium.cz

IČO: 60 162 961

IZO: 060 162 961

Číslo účtu: 287113319/0800, Česká spořitelna v Praze 10


Zvětšit mapu

Titul Jméno E-mail Předměty Konzultační hodiny
Mgr. Lenka Adamová l.adamova_ZAVINAC_krestanskegymnazium.cz Aj dle dohody
Ing. Marek Böhm m.bohm_ZAVINAC_krestanskegymnazium.cz Fy dle dohody
Mgr. Božena Böhmová reditel_ZAVINAC_krestanskegymnazium.cz ředitelka dle dohody
Mgr. Jaroslav Brzák j.brzak_ZAVINAC_krestanskegymnazium.cz Na dle dohody
Mgr. Anna Černá a.cerna_ZAVINAC_krestanskegymnazium.cz Aj dle dohody
Mgr. Petra Duchečková p.ducheckova_ZAVINAC_krestanskegymnazium.cz OV, ZSV dle dohody
Mgr. Josef Fiala j.fiala_ZAVINAC_krestanskegymnazium.cz Fy, zástupce dle dohody
Zuzana Fischerová z.fischerova_ZAVINAC_krestanskegymnazium.cz Nj dle dohody
Mgr. Helena Hůlová h.hulova_ZAVINAC_krestanskegymnazium.cz Čj dle dohody
Mgr. Margita Jiroušková m.jirouskova_ZAVINAC_krestanskegymnazium.cz Ma dle dohody
Bc. Michaela Klímová m.klimova_ZAVINAC_krestanskegymnazium.cz Tv
Vojtěch Korec v.korec_ZAVINAC_krestanskegymnazium.cz Nj dle dohody
Mgr. Pavla Kroupová p.kroupova_ZAVINAC_krestanskegymnazium.cz Čj, ZSV dle dohody
Mgr. Markéta Kvičerová m.kvicerova_ZAVINAC_krestanskegymnazium.cz La, Nj dle dohody
Mgr. Vendula Maráková v.marakova_ZAVINAC_krestanskegymnazium.cz Nj dle dohody
Mgr. Hana Marešová h.maresova_ZAVINAC_krestanskegymnazium.cz Aj, vých. por. dle dohody
Ak.mal. Zdeňka Marschalová z.marschalova_ZAVINAC_krestanskegymnazium.cz Vv dle dohody
Mgr. Karol Matlok k.matlok_ZAVINAC_krestanskegymnazium.cz Na dle dohody
Mgr. Kristina Miškovská k.miskovska_ZAVINAC_krestanskegymnazium.cz Aj, Čj dle dohody
Ing. Marek Mukuláštík m.mikulastik_ZAVINAC_krestanskegymnazium.cz Fy, Na
PaedDr. Alena Musilová a.musilova_ZAVINAC_krestanskegymnazium.cz Ma, zástupce dle dohody
Mgr. Hana Nováková h.novakova_ZAVINAC_krestanskegymnazium.cz Ma dle dohody
Jiřina Novotná j.novotna_ZAVINAC_krestanskegymnazium.cz Hv dle dohody
Mgr. Josef Očenášek j.ocenasek_ZAVINAC_krestanskegymnazium.cz D, Fj dle dohody
Zuzana Procházková z.prochazkova_ZAVINAC_krestanskegymnazium.cz Aj, KAj dle dohody
Mgr. Markéta Přádná m.pradna_ZAVINAC_krestanskegymnazium.cz D, Nj dle dohody
Bc. Daniel Pumr d.pumr_ZAVINAC_krestanskegymnazium.cz Z dle dohody
Mgr. Pavel Reumann p.reumann_ZAVINAC_krestanskegymnazium.cz Na dle dohody
Mgr. Lucie Rieggerová l.rieggerova_ZAVINAC_krestanskegymnazium.cz Bi dle dohody
PhDr. Kateřina Řezníčková k.reznickova_ZAVINAC_krestanskegymnazium.cz D, La dle dohody
RNDr. Hana Sklenářová h.sklenarova_ZAVINAC_krestanskegymnazium.cz Bi, Ch, Tv dle dohody
Mgr. Marcela Slavíková m.slavikova_ZAVINAC_krestanskegymnazium.cz La dle dohody
Mgr. Ludmila Svobodová l.svobodova_ZAVINAC_krestanskegymnazium.cz ZSV dle dohody
RNDr. Ivana Sýkorová i.sykorova_ZAVINAC_krestanskegymnazium.cz Bi dle dohody
Mgr. Pavla Synovcová p.synovcova_ZAVINAC_krestanskegymnazium.cz Tv dle dohody
Barbora Šlégrová b.slegrova_ZAVINAC_krestanskegymnazium.cz Ma dle dohody
Bc. Michala Šmídová m.smidova_ZAVINAC_krestanskegymnazium.cz Z dle dohody
Bc. Jakub Šolc j.solc_ZAVINAC_krestanskegymnazium.cz Z dle dohody
Mgr. Hana Šulcová h.sulcova_ZAVINAC_krestanskegymnazium.cz Čj, Tv dle dohody
B.Sc. Christina Šuma ch.suma_ZAVINAC_krestanskegymnazium.cz Nj dle dohody
PhDr. Michaela Ulrychová m.ulrychova_ZAVINAC_krestanskegymnazium.cz Ma, Nj dle dohody
RNDr. Martina Žďárská m.zdarska_ZAVINAC_krestanskegymnazium.cz Aj dle dohody