Klasifikace

Klasifikace

 

Bakaláři verze 2020

Aplikace byla přesunuta na SQL Server bakalari.cz

na adresu

https://krestanskegymnazium.bakalari.cz

Webová aplikace byla rozšířena o novou mobilní aplikaci pro iOS

 

Obecné nařízení na ochranu osobních údajů (GDPR)

Obecné nařízení na ochranu osobních údajů" (GDPR) je platné od 25. května 2018 v celé EU. Je to soubor změn a nařízení, které předepisují všem organizacím, tedy i školám, jak mají zacházet s osobními údaji všech subjektů, kterých se ochrana může týkat.

 SQL

Z důvodu zvýšení bezpečnosti aplikace je nutné mít data uložena na SQL serveru. Starý způsob uložení dat v souborech DBF již nebude od 1.6 2020 v aplikaci dále podporován.
Aplikace Bakaláři neobsahuje instalaci SQL serveru. Je proto nutné na server nainstalovat SQL server od firmy Microsoft a data na něj převést.