Informace o škole

V této sekci naleznete všechny důležité informace o naší škole. Pokud byste měli nějaké dotazy, jsou tu pro Vás často kladené otázky, nebo nás případně můžete kontaktovat na info@krestanskegymnazium.cz.

Výchovu žáků provádíme v duchu vzájemné tolerance, pomoci, lásky a spolupráce, jak ji křesťanství vneslo do evropské kultury. Proto přijímáme všechny děti, které chtějí být takto vedeny. Tímto směrem je zaměřena i doplňková mimoškolní činnost. Od 1. ročníku a primy vyučujeme povinně anglický jazyk rozdělený na různé stupně pokročilosti. Testy k rozdělení studentů se konají v prvním týdnu školní docházky. Povinné jsou také konverzace v jazycích a jejich výuku podle možnosti provádí rodilí mluvčí. Všichni studenti mají čtyři roky povinný předmět latinu. Další povinný jazyk je pak volitelný z francouzštiny nebo němčiny.Během studia realizujeme výměny s německým, francouzským a švýcarským gymnáziem. Absolventi jsou dobře připraveni ke studiu na vysokých školách, o čemž svědčí i vysoké procento úspěšnosti při přijímacích zkouškách.

Škola je zařazena do sítě škol MŠMT ČR.