Ekologické

Do nového školního roku s biologickým projektem „3V“

I v roce 2009 pokračuje paní profesorka Sýkorová ve svém nadšení pro zajímavé projekty. Tentokrát jde o projekt 3V, kterým chce Sdružení Tereza probudit u studentů vědecký způsob myšlení a přispět k zájmu o uplatnění v přírodovědném či vědeckém oboru. 
Během projektu vzniknou metodické materiály, které pomohou využívat při výuce zajímavé metody podobné vědeckému způsobu práce: studenti postupují od hypotézy přes systematické získávání dat, vyhodnocení a interpretaci výsledků a až po jejich prezentaci. Předpokládá se také práce formou e-learningu, exkurze na některou z vysokých škol. Studenti uzavřou svou práci na konferenci deseti škol, kde si školní projekty vzájemně představí.
Projekt myslí i na pedagogy, kteří se mohou zúčastnit vzdělávacích akcí spojených s projektem. Jedné z nich se například 16. září zúčastní paní profesorka Sýkorová. 
Více na: http://www.projekt3v.cz/news.aspx?page=3 – „Studenti Křesťanského gymnázia a Gymnázia Voděradská navštívili Katedru fyziologie rostlin PřF UK“ a http://www.projekt3v.cz/about-project.aspx

Projekt „Krajina za školou“ - A jak nám můžete pomoci

Projekt Pražská veverka

Spolupráce s KEV (klub ekologické výchovy) - KG je kolektivním členem

Spolupráce s ekocentrem Toulcův dvůr

Spoluúčast v projektech ekocentra TEREZA

Účast v ekologické olympiádě a dalších ekologicky zaměřených soutěžích

Spolupráce s dalšími ekocentry (Podhoubí, Ekola, Sever apod.)

Organizace školního Dne Země

Každoroční ekokurs kvarty

Víkendový ekokurs pro učitele a další zájemce v Krkonoších (EC SEVER)

Poznávací ekologické exkurse (JE Temelín, čistírny odpadních vod, chráněná území atd.)

Podpora stanice handicapovaných živočichů

Odborné přednášky

Školní plán EVVO

Sběrové akce 3-4x ročně (sběr papíru, hliníku, víček)

Pravidelná školení pro koordinátora ekologické výchovy i další pedagogy