Duchovní obnovy

Týdenní ztišení v modlitbě, doprovázené časem práce, přednášek, společných modliteb, osobního duchovního doprovázení. Každodenní součástí těchto duchovních cvičení je dopolední silentium, tj. čas v tichu.

Pořádá komunita Chemin Neuf