Duchovní

Plán duchovních aktivit 2018 / 2019

1) Duchovní doprovázení        

            Ve škole působí jako kaplan P. Karol Matlok MIC. Je k zastižení ve středu v odpoledních hodinách v klubu a v pátek ráno před mší svatou a po ní. Je k dispozici pro svátost smíření a pro duchovní rozhovor. Dále vyučuje náboženství v tercii A a tercii B, účastní se s nimi týdenního pobytu „Class spirit“. Při této akci je poskytován plný duchovní program.

            Dále je ve škole na jáhenskou službu Marek Mikuláštík FSCB. Vyučuje náboženství v primě A, primě B a v sekundě B. Jak s primou A, tak s primou B se účastní týdenního pobytu „Adaptační kurz“, kde poskytuje duchovní program (beze mše svaté). Mimo středu je přítomen každý den v klubu k duchovnímu rozhovoru. Klub je koncipován tak, aby kromě příležitosti k duchovnímu rozhovoru poskytoval i výchovu ke křesťanskému životu, k životu ve společenství a k životu ve víře.

            Žáci jsou informováni o tom, kdy je možno zastihnout jednoho či druhého, aby každý mohl mluvit s tím, kdo je mu bližší.

 

2) Duchovní obnovy

            Pro pedagogy: Je plánována duchovní obnova na březen. Místo a vedení je v diskuzi.

            Pro studenty:  Plánujeme duchovní obnovu pro každou třídu 1x ročně. V předchozích letech byly na duchovní obnovu vyhrazeny 2 vyučovací hodiny. Jedna na meditaci a druhá na mši svatou. Letos chceme prodloužit trvání jednotlivých obnov na čtyři vyučovací hodiny a přesunout je na faru v Hostivaři.

 

3) Bohoslužby

Pravidelně:    Každý pátek ráno ve školní oratoři od 8:00.

                        NB: Účast je dobrovolná, kdo nechce přijít, přijde do školy na druhou hodinu. Neruší účastníky bohoslužby.

O významných dnech:         Začátek školního roku, 2. září, 9:00, Strašnice

                                               Začátek kalendářního roku (spojena s Tříkrálovou sbírkou)

                                               Před Velikonocemi

                                               Před maturitami a potom na konci na poděkování

                                               Závěr roku

                                               Předání maturitního vysvědčení

 

4) Soutěže

            Počítáme s účastí v diecézní soutěži ve znalosti Písma a také v  celostátním kole v Odrách.

 

5) Duchovní program pro nastupující ročníky v rámci seznamovacího kurzu

            Prima A: 11.9. – 14.9. Mozolov u Tábora. Duchovní program Marek Mikuláštík

            Prima B: 18.9. – 21.9. Mozolov u Tábora. Duchovní program Marek Mikuláštík

 

6) Speciální program pro tercii

            Tercie A: 15.10 – 19.10. Mozolov u Tábora. Duchovní program P. Karol Matlok

            Tercie B: 8.10 – 12.10. Mozolov u Tábora. Duchovní program P. Karol Matlok

 

7) Úzká spolupráce s duchovní správou v Hostivaři

            Duchovní správce, P. Karol Matlok je zároveň i kaplanem naší školy.

 

8) Předmětová komise

            Schůze 1x měsíčně pod vedením Marka Mikuláštíka. Vyučující náboženství se  mezi sebou domlouvají ohledně výuky, aktuálních problémů a požadavků na výuku a doprovázení studentů. Komise se dále zabývá aktuálním děním a reaguje na něj v úpravě výuky a duchovní správy.

 

9) Další vzdělávání

            Mgr. Jaroslav Brzák zaštiťuje průběžné vzdělávání učitelů. Na pedagogických poradách postupně seznamuje kolegy s církevními dokumenty, které pojednávají o církevním školství a výchově mládeže.