Akce

.

01.09.2015

Začátek školního roku

Žáci primy a I. ročníku mají sraz v 8:00 hodin před školou se svými třídními profesory. Společně pak dorazí na mši svatou.
Všichni začínáme školní rok mší svatou v 9:00 hodin v kostele ve Strašnicích.

04.09.2015 - 11.09.2015

Německo

Výměnný pobyt našich studentů v Německu, v Mendenu

08.09.2015 - 11.09.2015

Adaptační kurz

 - prima

09.09.2015

Vědecký jarmark

-  II. ročník a sexta

10.09.2015

Burza učebnic

- o velké přestávce v atriu

10.09.2015

Exkurze do ZOO

-  septima a III. ročník

14.09.2015

Podzimní maturity

15.09.2015 - 18.09.2015

Adaptační kurz I. ročníku

15.09.2015

do tohoto termínu zaplatit školné

19.09.2015

Vystoupení sboru na Dni Prahy 15

21.09.2015

Konkurz

Konkurz na anglické divadlo: "Milujte se a neválčete"

21.09.2015

Třídní schůzky: prima, I. ročník

- od 18:00 hodin.

22.09.2015

Burza učebnic

- o velké přestávce v atriu.

22.09.2015

Filmový klub

- 16:30 až 17:30 hodin v učebně chemie.

23.09.2015

Výstava: První světová válka

- v 11:00 hodin, kvarta.

24.09.2015

Městská knihovna

- prima

24.09.2015

Exkurze do Prokopsko-dalejského údolí

- kvinta a I. ročník.

30.09.2015

Komunikační skupina

- 1. až 4. hodina, kvarta

01.10.2015

Komunikační skupina

- 1. až 4. hodina, tercie

06.10.2015

Komunikační skupina

- 1. až 4. hodina, Prima

08.10.2015

Žákovský parlament

- setkání s ředitelkou ve sborovně o velké přestávce

08.10.2015

Exkurze do Kuksu

- kvinta, sexta

12.10.2015 - 16.10.2015

Classpirit

- tercie

13.10.2015

Komunikační skupina

- 1. až 4. hodina, sekunda

14.10.2015

Školská rada

- od 17:00 hodin ve sborovně

19.10.2015

Komunikační skupina

- 2. až 5. hodina, II. ročník

20.10.2015

Anglické divadlo

- Prima

20.10.2015

Filmový klub

- 16:30 až 18:00 hodin

21.10.2015

Koncert Janáčka

- I. a II. ročník

23.10.2015

Divadlo Komedie - Maryša

- septima a III. ročník, oktáva a IV. ročník

27.10.2015

Městská knihovna

- I. ročník

27.10.2015

Pražský globus

- 2. a 3. hodina, napříč třídami

28.10.2015

Státní svátek

29.10.2015 - 30.10.2015

Podzimní prázdniny

05.11.2015

Východní Afrika - zeměpisný program

- celá škola

05.11.2015

Exkurze do Matematického ústavu

- III. ročník a sexta

10.11.2015

Exkurze do Temelína

- III. ročník

12.11.2015

Třídní schůzky

- 17:00 hodin přednáška Mgr. Ireny Mácové pro primu a I. ročník: "Jak pomoci mému dítěti se studiem na gymnáziu", v učebně chemie
- 17:00 hodin je setkání Klubu rodičů ve sborovně
- 17:30 hodin setkání zástupců rodičů všech tříd s vedením školy ve sborovně
-18:00 hodin třídní schůzky

12.11.2015

Pedagogická rada

- za I. čtvtrtletí, od 14:hod. ve sborovně

16.11.2015

Ředitelské volno

17.11.2015

Státní svátek

23.11.2015

Den otevřených dveří

- od 17:00 hodin 

25.11.2015

Školní akademie

- v Salesiánském divadle, představení od 16:30 hodin a od 20:00 hodin

30.11.2015

Senát a Sněmovna

- sexta

01.12.2015

Anglické divadlo

- v Karlínském spektru, pro rodiče a zájemce, představení od 19 a 20:00 hodin

02.12.2015

Aktivní čtení v AJ

- kvarta

02.12.2015

Sprachdiplom

- písemná zkouška,  na Arcibiskupském gymnáziu

14.12.2015

Anglické divadlo

- celá škola od 8:30 hodin v Salesiánském divadle

16.12.2015

Vánoční jarmark

- a koncert SKŘEGu, v prostorách školy

23.12.2015 - 03.01.2016

Vánoční prázdniny

04.01.2016

Mše svatá na zahájení kalendářního roku

- 9:00 hodin ve Strašnicích, mše svatá je vysílací mše pro tříkrálové koledníky.

05.01.2016

1. příprava k přijímacím zkouškám

- 15:30 až 17:10 hodin.

14.01.2016

Den otevřených dveří

- v 17:00 hodin.

17.01.2016

Maturitní ples

- od 19:00 hodin v Lucerně.

18.01.2016

Začátek vyučování od 10:00 hodin

- po maturitním plese, pro všechny

21.01.2016

Pololetní pedagogická rada

28.01.2016

Vydávání pololetního vysvědčení

29.01.2016

Pololetní prázdniny

01.02.2016 - 05.02.2016

Lyžařský kurz

Hochficht pro I. ročník a kvintu

04.02.2016

Latinská olympiáda

- 5. a 6. hodina, výběr dětí, ve sborovně

04.02.2016 - 05.02.2016

Terezín

- sexta a 10 dětí z II. ročníku

04.02.2016

Koncert

- tercie, celý den

08.02.2016 - 14.02.2016

Lyžařský kurz

- sekunda

18.02.2016

Klubu rodičů

- revizní komise od 17:00 hodin ve sborovně
- sněm Klubu rodičů od 18:00 hodin ve sborovně, zkaždé třídy musí přijít 2 zástupci - oslovte své zástupce

18.02.2016

Školení k maratonu

19.02.2016 - 26.02.2016

Studenti z Mendenu u nás

19.02.2016

Duchovní obnova pro I. ročník

- 3. a 4. hodina

07.03.2016 - 11.03.2016

Jarní prázdniny

15.03.2016 - 18.03.2016

Festival v Odrách

- vystupuje kvarta

17.03.2016

Provozní porada

- v 15:20 hodin

23.03.2016

Mše sv. před Velikonocemi

- od 9:00 hodin ve Strašnicích

24.03.2016 - 28.03.2016

Velikonoční prázdniny

07.04.2016 - 11.04.2016

Zájezd do Paříže

12.04.2016

Fotografování

- od 8:00 hodin

14.04.2016

Pedagogická rada a třídní schůzky

- v 17:30 hodin ve sborovně setkání zástupců rodičů s vedením školy.

22.04.2016

Majáles a poslední zvonění

23.04.2016

Duchovní obnova pro pedagogy

- s p. Šplíchalem v Trojické ulici

25.04.2016

Přijímací zkoušky

- ředitelské volno pro děti

26.04.2016

Přijímací zkoušky

- Den Země

02.05.2016 - 05.05.2016

Písemné maturitní zkoušky

04.05.2016

Koncert KG

- v hostivařském kostele v 18:00 hodin.

16.05.2016 - 20.05.2016

Ústní maturitní zkoušky

30.05.2016

Slavnostní předání maturitního vysvědčení

- v Břevnovském klášteře v 16:00 hodin

30.05.2016 - 03.06.2016

Ekokurz

- kvarta

30.05.2016 - 03.06.2016

Sportovní kurz

- septima a III. ročník

06.06.2016 - 10.06.2016

Voda

- kvinta a I. ročník

07.06.2016

Prima - úvodní třídní schůzky

- od 17:00 hodin.

22.06.2016

Závěrečná pedagogická rada

- od 14:05 hodin.

28.06.2016

Mše sv. v katedrále

- bude upřesněno

29.06.2016

Mše sv. na ukončení školního roku

- od 9:00 hodin ve Strašnicích.

30.06.2016

Vydávání vysvědčení

- od 9:00 hodin.

01.09.2016

v 9:00 hodin mše svatá ve Strašnicích

- potom jdou žáci na oběd do školy, nebo domů.
- Žáci v kostele od třídních profesorů obdrží rozvrhy.
- Primy mají se svými třídními sraz v 8:00 hodin před školou.
- Obědy se vydávají po návratu do školy.

06.09.2016 - 09.09.2016

Adaptační kurz primy A

13.09.2016

Třídní schůzky pro primy

- se konají v úterý 13.9. v 18:00 hodin.

20.09.2016 - 23.09.2016

Adaptační kurz

- prima B

20.09.2016

Krajské studentské volby

- pro všechny studenty starší 15-ti let

22.09.2016

Anglické divadlo - konkurz

- v 10:00 hodin ve sborovně

27.09.2016

Školská rada

- v 17:00 hodin

28.09.2016

Státní svátek

04.10.2016

České filharmonie

- koncert, sexta

05.10.2016 - 06.10.2016

Profi výjezd

- septima a III. ročník

10.10.2016 - 14.09.2016

Škola v přírodě

- tercie

12.10.2016

Exkurze JE Temelín

- III. ročník

13.10.2016

Exkurze JE Temelín

- septima

13.10.2016 - 16.10.2016

Anglické divadlo

- workshop v KG

19.10.2016 - 23.10.2016

Festival německého filmu v Praze

20.10.2016

Provozní porada

- v 16:10 hodin

21.10.2016

Anglické divadlo

- pro KG v Salesiánském divadle v 8:30 hodin

21.10.2016

Anglické divadlo

Karlínské spektrum: The Canterbury Tales (v 19:00hodin, nebo 20:00 hodin pro rodiče a přátele školy)

26.10.2016 - 27.09.2016

Podzimní prázdniny

03.11.2016

Návštěva Městské knihovny

- prima A

14.11.2016

Třídní schůzky

- 16:30 hodin přednáška pro rodiče prim:"Jak pomoci mému dítěti se studiem na gymnáziu" (Mgr. I. Mácová, KPPP)
- 17:30 hodin setkání zástupců rodičů s vedením školy ve sborovně
- 18:00 hodin třídní schůzky

15.11.2016

Den otevřených dveří

- v 17:00 hodin

16.11.2016

Planeta Země - Filipíny

pro celou školu od 8:15 hodin ve Světozoru(60Kč/žák)

17.11.2016

Státní svátek

18.11.2016

Ředitelské volno

30.11.2016

Školní akademie

- v Salesiánském divadle (představení v 16:30 a 20:00 hodin)

30.11.2016

Deutches Sprachdiplom II

– písemná částoktáva

08.12.2016

Koncert České filharmonie

- kvarta

12.12.2016

Vánoční jarmark

- a koncert našeho sboru SKŘEG

19.12.2016

Setkání žákovského parlamentu

20.12.2016 - 21.12.2016

Zájezd do Berlína

- napříč třídami a vánoční programy

22.12.2016

Učíme se podle rozvrhu

23.12.2016 - 02.01.2017

Vánoční prázdniny

03.01.2017

Mše svatá ve Strašnicích

- od 9:00 hodin, Tříkrálová sbírka

03.01.2017

Příprava na přijímací zkoušky

- první hodina v 15:30 hodin

09.01.2017

Den otevřených dveří

- od 17:00 hodin

15.01.2017

Maturitní ples

- v Lucerně, 16.1. celá škola vyučování od 10:00 hodin.

23.01.2017

Roční sněm Klubu rodičů

- od 17:00hod. revizní komise, od 18:00hod Klub rodičů.

24.01.2017

Pedagogická pololetní rada

- od 14:00 hodin, vyučování končí 6. vyučovací hodinu.

26.01.2017

Žákovský parlament

- o velké přestávce.

31.01.2017

Vydávání vysvědčení

03.02.2017

Pololetní prázdniny

06.02.2017 - 12.02.2017

Jarní prázdniny

11.02.2017 - 19.02.2017

Výměnný pobyt do Angouleme (Francie)

21.02.2017

Vizitace pana biskupa Malého

- 9:00 - 12:00 hodin.

01.03.2017

Poslední den pro odevzdání přihlášek na KG

06.03.2017 - 10.03.2017

Lyžařský kurz kvinta

- Klínovec (p. Trávníček,  Synovcová, p. Zavadil, Sklenářová)

14.03.2017

Provozní porada

- v 16:00 hodin.

20.03.2017

Burza oblečení

- o velké přestávce

21.03.2017 - 23.03.2017

Přehlídka v Odrách

- kvinta, sbor

26.03.2017 - 01.04.2017

Zájezd do Anglie

Marešová, Přádná, Žďárská.

06.04.2017

Koncert pro Adopci na dálku

-naši studenti v kostele Stětí Jana Křtitele v Hostivaři od 16:00 hodin

11.04.2017

Maturitní písemná práce z ČJ

- od 12:45 hodin

11.04.2017

Žákovský parlament

- o velké přestávce

12.04.2017

Mše svatá

- v 9:00 hodin, před Velikonocemi ve Strašnicích 

13.04.2017 - 17.04.2017

Velikonční prázdniny

18.04.2017

Přijímací zkoušky

- studenti mají ředitelské volno

19.04.2017

Školní přijímací zkoušky

- výuka od 10:15 hodin

20.04.2017

Pedagogická rada a třídní schůzky

-v 17:30 hodin setkání ředitelky s rodiči, od 18:00 hodin třídní schůzky

20.04.2017

Přijímací zkoušky

- studenti Den Země

21.04.2017

Školní přijímací zkoušky

- výuka od 10:15 hodin

25.04.2017

Focení

- 8 až- 11:30 hodin, celá škola

28.04.2017

Majáles a Poslední zvonění

02.05.2017 - 04.05.2017

Písemné maturitní zkoušky

11.05.2017

Projektový den

- významní Evropané

13.05.2017

Duchovní obnova

- pro učitelský sbor v Trojické ul. s p. Šplíchalem

16.05.2017 - 23.05.2017

Ústní maturitní zkoušky

29.05.2017 - 02.06.2017

Ekokurz

- kvarta

29.05.2017 - 02.06.2017

Sportovní kurz

- septima, III.ročník

05.06.2017 - 09.06.2017

Cyklokurz

- sexta

05.06.2017

Úvodní schůzka prim

- od 17:00 hodin

06.06.2017

Předávání maturitního vysvědčení

- v kostele Na Karlově, od 15:30 hodin

12.06.2017 - 16.06.2017

Cyklokurz

- II.ročník

19.06.2017 - 23.06.2017

Voda

- kvinta

22.06.2017

Závěrečná pedagogická rada

23.06.2017

Poslední den se učíme podle rozvrhu

29.06.2017

Mše svatá na ukončení školního roku

- ve Strašnicích v 9:00hodin

30.06.2017

Vydávání vysvědčení

- od 9:00 hodin