Dopis rodičům a studentům od paní ředitelky

Velikonoční pozdrav školního kaplana

Dopis studentům od pana kardinála

Dopis je také namluven panem Jiřím Strachem na facebooku Arcibiskupství pražského

Rady studentům a rodičům

Křesťanské gymnázium realizuje v období od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2021 projekt s názvem Šablony II pro KG Hostivař, který je financován z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určila jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování. V rámci projektu jsou realizovány aktivity podporující vzdělávání žáků, pedagogů a spolupráci školy s rodiči.

Naše škola se účastní projektu Evropské unie OP VVV: "Zvýšení kvality vzdělávání žáků, rozvoje klíčových kompetencí, oblastí vzdělávání a gramotnosti", vzdělávací modul Matematická gramotnost  (termín realizace: 2017-19).

Reg.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000664 

Grantový program Hl.m. Prahy pro oblast primární prevence ve školách a školských zařízeních.

Kalendář akcí

30.08.2020

Provoz KG o prázdninách

Pondělí 29.6. 9:00 - 13:00 hodin

Úterý 30.6. 9:00 - 14:00 hodin

Další dny až do konce prázdnin:

Pondělí až Čtvrtek 9:00 - 14:00 hodin

Všechny akce

Kontakt

Kozinova 1000

102 00 Praha 10 - Hostivař


Kontakty:

Hospodářka: +420 271751291

Ředitelna (+fax): +420 271750632


info@krestanskegymnazium.cz