Mše svatá je každou středu v 7:20 hodin
a každý 
pátek od 8:00 hodin.

Křesťanské gymnázium realizuje v období od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2021 projekt s názvem Šablony II pro KG Hostivař, který je financován z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určila jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování. V rámci projektu jsou realizovány aktivity podporující vzdělávání žáků, pedagogů a spolupráci školy s rodiči.

Naše škola se účastní projektu Evropské unie OP VVV: "Zvýšení kvality vzdělávání žáků, rozvoje klíčových kompetencí, oblastí vzdělávání a gramotnosti", vzdělávací modul Matematická gramotnost  (termín realizace: 2017-19).

Reg.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000664 

Grantový program Hl.m. Prahy pro oblast primární prevence ve školách a školských zařízeních.

Kalendář akcí

19.01.2020

Školní ples

- od 18:00 hodin v Lucerně, další den má celá škola vyučování od 10:00 hodin.

23.01.2020

Pedagogická rada

- ve 14:10 hodin

29.01.2020

Sněm rodičů

- v 18:00 hod. ve sborovně

30.01.2020

Pololetní vysvědčení

03.02.2020 - 07.02.2020

Lyžařský kurz kvinty

24.02.2020 - 28.02.2020

Jarní prázdniny

28.03.2020

Duchovní obnova pro učitele

- od 9:00 hod v Trojické

Všechny akce

Kontakt

Kozinova 1000

102 00 Praha 10 - Hostivař


Kontakty:

Hospodářka: +420 271751291

Ředitelna (+fax): +420 271750632


info@krestanskegymnazium.cz