Mše svatá je každý pátek od 8:00 hodin.

Křesťanské gymnázium realizuje v období od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2019 projekt s názvem Šablony I pro KG Hostivař, který je financován z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určila jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování. V rámci projektu jsou realizovány aktivity podporující vzdělávání žáků, pedagogů a spolupráci školy s rodiči.

Naše škola se účastní projektu Evropské unie OP VVV: "Zvýšení kvality vzdělávání žáků, rozvoje klíčových kompetencí, oblastí vzdělávání a gramotnosti", vzdělávací modul Matematická gramotnost  (termín realizace: 2017-19).
Reg.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000664 

Kalendář akcí

24.05.2019

Noc kostelů

- v hostivařském kostele 

25.05.2019 - 31.05.2019

Sportovní kurz pro septimu

27.05.2019 - 31.05.2019

Ekokurz kvarty

03.06.2019 - 07.06.2019

Cyklokurz pro sextu

10.06.2019 - 16.06.2019

Vodácký kurz pro kvintu

10.06.2019

Předání maturitního vysvědčení

- v kostele na Vyšehradě v 16:00 hodin

20.06.2019

Závěrečná pedagogická rada

24.06.2019 - 26.06.2019

Školní výlety

27.06.2019

Mše svatá

-  na ukončení školního roku ve Strašnicích v 9:00 hod. 

28.06.2019

Vydávání závěrečného vysvědčení

Všechny akce

Kontakt

Kozinova 1000

102 00 Praha 10 - Hostivař


Kontakty:

Hospodářka: +420 271751291

Ředitelna (+fax): +420 271750632


info@krestanskegymnazium.cz