Do 15. září 2021 musí mít všichni studenti zaplaceno 3 000Kč za školné (školní rok 2021-2022).

Křesťanské gymnázium realizuje v období od 1. 9. 2019 do 28. 2. 2022 projekt s názvem Šablony II pro KG Hostivař, který je financován z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určila jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování. V rámci projektu jsou realizovány aktivity podporující vzdělávání žáků, pedagogů a spolupráci školy s rodiči.

Naše škola se účastní projektu Evropské unie OP VVV: "Zvýšení kvality vzdělávání žáků, rozvoje klíčových kompetencí, oblastí vzdělávání a gramotnosti", vzdělávací modul Matematická gramotnost  (termín realizace: 2017-19).

Reg.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000664 

Grantový program Hl.m. Prahy pro oblast primární prevence ve školách a školských zařízeních.

Kalendář akcí

07.12.2021

Žákovský parlament

- o velké přestávce, ve sborovně

09.12.2021

Vánoční jarmark

- ve škole

16.12.2021

Mocktesty z AJ

- pro sexty

03.01.2022

Zahájení kalendářního roku

- v katedrále sv. Víta v 9:00 hodin

06.01.2022

Den otevřených dveří

- od 17:00 hodin

16.01.2022

Školní ples

- v Lucerně od 19:00 hodin

07.02.2022 - 11.02.2022

Lyžařský kurz kvinta

- Hochficht (kvinta)

Všechny akce

Kontakt

Kozinova 1000

102 00 Praha 10 - Hostivař


Kontakty:

Hospodářka: +420 271751291

Ředitelna (+fax): +420 271750632


info@krestanskegymnazium.cz