Vážení rodiče,

podle nejnovějších informací se blíží období, kdy bude část žáků vzdělávána prezenčně a část distančně. Rozhodnutí vyplývá z aktuálního stupně systému PES (nyní stupeň 4).

Stupeň 4 umožňuje od středy 25. listopadu 2020 prezenční výuku oktávy a od pondělí 30. listopadu 2020 výuku tříd nižšího gymnázia (prima–kvarta) v režimu střídání po jednom týdnu. U tříd vyššího gymnázia (kvinta–septima) zůstává distanční výuka.  

Od 30. listopadu se všechny třídy Křesťanského gymnázia budou vyučovat podle původního rozvrhu (platného od 1. 9. 2020)!!! Délka vyučovací hodiny je tedy 45 minut.

Vzhledem k tomu, že podle MŠMT nelze online výuku plánovat tak, aby online hodiny kopírovaly běžný školní rozvrh hodin a žáci museli mnoho hodin denně sledovat online přenosy, určí každý vyučující, kdy bude vyučovat „online“ a ve kterých vyučovacích hodinách budou mít žáci zadanou domácí práci. Tuto informaci sdělí pedagog žákům ve Streamu v Google Classroom u příslušného předmětu.  

Systém rotace:

- V týdnu od 30. 11.a pak v týdnu od 14. 12. budou prezenčně vzdělávány třídy primy (A, B) a sekundy (A, B). Třídy tercie (A, B) a kvarty (A, B) se budou vyučovat distančně.

- V týdnu od 7. 12.a pak v týdnu od 21. 12. budou prezenčně vzdělávány třídy tercie (A, B) a kvarty (A, B). Třídy primy (A, B) a sekundy (A, B) se budou vyučovat distančně.

- Třídy vyššího gymnázia (mimo oktáv) pokračují v distanční výuce, a to až do další změny v rámci systému PES.

- Oktáva se od 25. 11. vzdělává prezenčně.

O dalším postupu Vás budeme včas informovat.

Všechny Vás moc zdraví Božena Böhmová a celý pedagogický sbor.

_____________________________________

Křesťanské gymnázium realizuje v období od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2021 projekt s názvem Šablony II pro KG Hostivař, který je financován z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určila jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování. V rámci projektu jsou realizovány aktivity podporující vzdělávání žáků, pedagogů a spolupráci školy s rodiči.

Naše škola se účastní projektu Evropské unie OP VVV: "Zvýšení kvality vzdělávání žáků, rozvoje klíčových kompetencí, oblastí vzdělávání a gramotnosti", vzdělávací modul Matematická gramotnost  (termín realizace: 2017-19).

Reg.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000664 

Grantový program Hl.m. Prahy pro oblast primární prevence ve školách a školských zařízeních.

Kalendář akcí

20.04.2021

Školní ples

- v Lucerně, od 19:00 hodin.

Všechny akce

Kontakt

Kozinova 1000

102 00 Praha 10 - Hostivař


Kontakty:

Hospodářka: +420 271751291

Ředitelna (+fax): +420 271750632


info@krestanskegymnazium.cz