Do 15. září 2022 je třeba zaplatit školné 3000Kč.

Křesťanské gymnázium realizuje v období od 1. 9. 2019 do 28. 2. 2022 projekt s názvem Šablony II pro KG Hostivař, který je financován z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určila jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování. V rámci projektu jsou realizovány aktivity podporující vzdělávání žáků, pedagogů a spolupráci školy s rodiči.

Grantový program Hl.m. Prahy pro oblast primární prevence ve školách a školských zařízeních.

Kalendář akcí

03.10.2022 - 07.10.2022

Class spirit tercie B

03.10.2022 - 07.10.2022

Zájezd do Říma

- sexta A

04.10.2022

Školská rada

- v 17:00 hodin

10.10.2022 - 14.10.2022

Class spirit tercie A

11.10.2022

Provozní porada

- v 16:00 hodin

09.11.2022

Pedagogická rada

- od 14:00 hodin

09.11.2022

Třídní schůzky

- od 17:30 hodin setkání ředitelky s rodiči a od 18:00 hodin následují třídní schůzky

10.11.2022

Den otevřených dveří

- od 17:00 hodin

15.11.2022

Školní akademie

17.11.2022

Státní svátek

18.11.2022

Ředitelské volno

15.01.2023

Maturitní ples

- v Lucerně

Všechny akce

Kontakt

Kozinova 1000

102 00 Praha 10 - Hostivař


Kontakty:

Hospodářka: +420 271751291

Ředitelna (+fax): +420 271750632


info@krestanskegymnazium.cz