Mše svatá je každý pátek od 8:00 hodin.

Křesťanské gymnázium realizuje v období od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2019 projekt s názvem Šablony I pro KG Hostivař, který je financován z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určila jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování. V rámci projektu jsou realizovány aktivity podporující vzdělávání žáků, pedagogů a spolupráci školy s rodiči.

Naše škola se účastní projektu Evropské unie OP VVV: "Zvýšení kvality vzdělávání žáků, rozvoje klíčových kompetencí, oblastí vzdělávání a gramotnosti", vzdělávací modul Matematická gramotnost  (termín realizace: 2017-19).
Reg.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000664 

Kalendář akcí

22.12.2018 - 02.01.2019

Vánoční prázdniny

03.01.2019

Mše svatá ve Strašnicích

- v 9:00 hodin
Tříkrálová sbírka

08.01.2019

Přípravka na přijímací zkoušky

První hodina 15:30 až 17:10 hodin

10.01.2019

Den otevřených dveří

- 17:00 hodin

29.01.2019

Sněm SRPKG

Sněm SRPKG - od 18 hodin

29.01.2019

Roční sněm spolku rodičů

- v 18:00 hodin ve sborovně

31.01.2019

Vydávání vysvědčení za 1. pololetí

01.02.2019

Pololetní prázdniny

04.02.2019 - 08.02.2019

Lyžařský kurz

- kvinta

18.02.2019 - 24.02.2019

Jarní prázdniny

Všechny akce

Kontakt

Kozinova 1000

102 00 Praha 10 - Hostivař


Kontakty:

Hospodářka: +420 271751291

Ředitelna (+fax): +420 271750632


info@krestanskegymnazium.cz