Školné 3 000Kč

prosím zaplaťte všichni do 15. září 2018.

Mše svatá je každý pátek od 8:00 hodin.

Křesťanské gymnázium realizuje v období od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2019 projekt s názvem Šablony I pro KG Hostivař, který je financován z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určila jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování. V rámci projektu jsou realizovány aktivity podporující vzdělávání žáků, pedagogů a spolupráci školy s rodiči.

Naše škola se účastní projektu Evropské unie OP VVV: "Zvýšení kvality vzdělávání žáků, rozvoje klíčových kompetencí, oblastí vzdělávání a gramotnosti", vzdělávací modul Matematická gramotnost  (termín realizace: 2017-19).
Reg.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000664 

Kalendář akcí

22.11.2018

Dějepisná soutěž gymnázií v Chebu

28.11.2018

Písemná část zkoušky DSD II

28.11.2018

Školní akademie

- v Salesiánském divadle (představení v 16.00 a 20.00hodin)

10.12.2018

Zimní pohádka

Anglické představení pro celou školu v Salesiánském divadle.

12.12.2018

Vánoční jarmark

- ve škole

22.12.2018 - 02.01.2019

Vánoční prázdniny

29.01.2019

Sněm SRPKG

Sněm SRPKG - od 18 hodin

Všechny akce

Kontakt

Kozinova 1000

102 00 Praha 10 - Hostivař


Kontakty:

Hospodářka: +420 271751291

Ředitelna (+fax): +420 271750632


info@krestanskegymnazium.cz