Mše svatá je každou středu v 7:20 hodin
a každý 
pátek od 8:00 hodin.

Školné 3 000Kč je třeba zaplatit do 15. září.

Křesťanské gymnázium realizuje v období od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2021 projekt s názvem Šablony II pro KG Hostivař, který je financován z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určila jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování. V rámci projektu jsou realizovány aktivity podporující vzdělávání žáků, pedagogů a spolupráci školy s rodiči.

Naše škola se účastní projektu Evropské unie OP VVV: "Zvýšení kvality vzdělávání žáků, rozvoje klíčových kompetencí, oblastí vzdělávání a gramotnosti", vzdělávací modul Matematická gramotnost  (termín realizace: 2017-19).

Reg.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000664 

Grantový program Hl.m. Prahy pro oblast primární prevence ve školách a školských zařízeních.

Kalendář akcí

17.09.2019 - 20.09.2019

Adaptační kurz prima B

26.09.2019

Třídní schůzky pro primy

- od 17:00 hodin do 17:45 hodin. Potom bude přednáška: Děti on line pro rodiče

01.10.2019

Školská rada

- od 17:00 hodin

09.10.2019

Vizitace pana biskupa Malého

Všechny akce

Kontakt

Kozinova 1000

102 00 Praha 10 - Hostivař


Kontakty:

Hospodářka: +420 271751291

Ředitelna (+fax): +420 271750632


info@krestanskegymnazium.cz