Prosím nezapomeňte zvýšit limity příkazů k úhradě za stravování.
  ceny stravování 2014-15

Kalendář akcí

01.09.2014

Mše svatá ve Strašnicích

Všichni žáci začínají školní rok v 10:00 hodin mší svatou v kostele ve Strašnicích.
Při mši svaté udělí pan biskup Malý několika žákům naší školy svátost biřmování.
Po mši svaté jdou žáci domů nebo do školy na oběd.
                                          

01.09.2014

Žáci primy a prvního ročníku

1.září mají žáci primy a prvního ročníku sraz se svými třídními učiteli v 8:00 hodin před školou

02.09.2014

Adaptační kurz prvního ročníku

2.září odjíždí první ročník na adaptační kurz.

 

02.09.2014

Vyučování

Vyšší gymnázium se učí do 11:30 a nižší gymnázium do 11:45 hod.

Všechny akce

Kontakt

Kozinova 1000

102 00 Praha 10 - Hostivař


Kontakty:

Hospodářka: +420 271751291

Ředitelna (+fax): +420 271750632


info@krestanskegymnazium.cz