Křesťanské gymnázium realizuje v období od 1. 9. 2019 do 28. 2. 2022 projekt s názvem Šablony II pro KG Hostivař, který je financován z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určila jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování. V rámci projektu jsou realizovány aktivity podporující vzdělávání žáků, pedagogů a spolupráci školy s rodiči.

Naše škola se účastní projektu Evropské unie OP VVV: "Zvýšení kvality vzdělávání žáků, rozvoje klíčových kompetencí, oblastí vzdělávání a gramotnosti", vzdělávací modul Matematická gramotnost  (termín realizace: 2017-19).

Reg.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000664 

Grantový program Hl.m. Prahy pro oblast primární prevence ve školách a školských zařízeních.

Kalendář akcí

23.05.2022 - 27.05.2022

Ekokurz kvarta A

23.05.2022 - 27.05.2022

Cyklokurz

- septima a obě sexty

26.05.2022

Slavnostní předání maturitního vysvědčení

- v kostele Stětí Jana Křtitele, 15:00 - 16:30 hod.

30.05.2022 - 03.06.2022

Sportovní kurz

- septima

03.06.2022

Majáles

06.06.2022 - 10.06.2022

Ekokurz kvarta B

06.06.2022 - 10.06.2022

Voda-kvinta A

13.06.2022 - 17.06.2022

Voda-sexta A

13.06.2022

Třídní schůzky pro budoucí primy

- 17:00 hod.

20.06.2022 - 24.06.2022

Voda-kvinta B

23.06.2022

Závěrečná pedagogická rada

- 14:10 hod.

29.06.2022

Mše svatá na ukončení školního roku

- 9:00 hod., v kostele ve Strašnicích 

Všechny akce

Kontakt

Kozinova 1000

102 00 Praha 10 - Hostivař


Kontakty:

Hospodářka: +420 271751291

Ředitelna (+fax): +420 271750632


info@krestanskegymnazium.cz