Přihlášky ke studiu na střední škole:
je možno doručit poštou nebo osobně, a to v období od 4.2. do 1.3.2019 - každý všední den od 8:00-16:00 hod. (kromě jarních prázdnin - t.j. 18.2-22.2.2019, kdy bude škola zavřená).

Pozor změna: v době jarních prázdnin nebude probíhat plánovaný přípravný kurz k přijímacím zkouškám.

Mše svatá je každý pátek od 8:00 hodin.

Křesťanské gymnázium realizuje v období od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2019 projekt s názvem Šablony I pro KG Hostivař, který je financován z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určila jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování. V rámci projektu jsou realizovány aktivity podporující vzdělávání žáků, pedagogů a spolupráci školy s rodiči.

Naše škola se účastní projektu Evropské unie OP VVV: "Zvýšení kvality vzdělávání žáků, rozvoje klíčových kompetencí, oblastí vzdělávání a gramotnosti", vzdělávací modul Matematická gramotnost  (termín realizace: 2017-19).
Reg.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000664 

Kalendář akcí

23.03.2019 - 30.03.2019

Zájezd do velké Británie

- Brighton

25.03.2019 - 26.03.2019

DSD I – ústní část

30.03.2019

Duchovní obnova pro učitele

- v 9,00 hodin v Trojické

03.04.2019 - 04.04.2019

Výlet do Berlína

– kvinta, sexta

10.04.2019 - 11.04.2019

Maturitní písemné práce

15.04.2019

Mše svatá

-  od 9,00 hodin ve Strašnicích – před Velikonocemi

16.04.2019

Přijímací zkoušky

-  pro studenty Den Země

17.04.2019

Přijímací zkoušky

-  pro studenty ředitelské volno

18.04.2019 - 22.04.2019

Velikonoční prázdniny

23.04.2019

Pedagogická rada a třídní schůzky

26.04.2019

Poslední zvonění a Majáles

Všechny akce

Kontakt

Kozinova 1000

102 00 Praha 10 - Hostivař


Kontakty:

Hospodářka: +420 271751291

Ředitelna (+fax): +420 271750632


info@krestanskegymnazium.cz