Mše svatá je každou středu v 7:20 hodin
a každý 
pátek od 8:00 hodin.

Křesťanské gymnázium realizuje v období od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2021 projekt s názvem Šablony II pro KG Hostivař, který je financován z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určila jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování. V rámci projektu jsou realizovány aktivity podporující vzdělávání žáků, pedagogů a spolupráci školy s rodiči.

Naše škola se účastní projektu Evropské unie OP VVV: "Zvýšení kvality vzdělávání žáků, rozvoje klíčových kompetencí, oblastí vzdělávání a gramotnosti", vzdělávací modul Matematická gramotnost  (termín realizace: 2017-19).

Reg.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000664 

Grantový program Hl.m. Prahy pro oblast primární prevence ve školách a školských zařízeních.

Kalendář akcí

16.12.2019 - 17.12.2019

Sprachdiplom II

- ústní zkoušky

18.12.2019

Žákovský parlament

20.12.2019

Vánoční besídky

23.12.2019 - 03.01.2020

Vánoční prázdniny

06.01.2020

Zahájení kalendářního roku

- 9:00 mše svatá ve Strašnicích, Tříkrálová sbírka

07.01.2020

Den otevřených dveří, přípravka na př. zkoušky

- první hodina přípravky

19.01.2020

Školní ples

- od 18:00 hodin v Lucerně

23.01.2020

Pedagogická rada

- ve 14:10 hodin

Všechny akce

Kontakt

Kozinova 1000

102 00 Praha 10 - Hostivař


Kontakty:

Hospodářka: +420 271751291

Ředitelna (+fax): +420 271750632


info@krestanskegymnazium.cz