Přihlášky ke studiu

doručte poštou nebo osobně v termínu od  1.2. –  1.3. 2020.
Osobní podání je možné od 8.00 -16.00 hod., každý všední den v uvedeném období kromě jarních prázdnin.
O jarních prázdninách – 24.2. - 28.2. 2020 je možné osobní doručení pouze ve dnech 27. - 28.2.2020 od 9.00 – 13.00 hod. 

O jarních prázdninách nebude příprava na přijímací zkoušky.

Mše svatá je každou středu v 7:20 hodin
a každý 
pátek od 8:00 hodin.

Křesťanské gymnázium realizuje v období od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2021 projekt s názvem Šablony II pro KG Hostivař, který je financován z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určila jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování. V rámci projektu jsou realizovány aktivity podporující vzdělávání žáků, pedagogů a spolupráci školy s rodiči.

Naše škola se účastní projektu Evropské unie OP VVV: "Zvýšení kvality vzdělávání žáků, rozvoje klíčových kompetencí, oblastí vzdělávání a gramotnosti", vzdělávací modul Matematická gramotnost  (termín realizace: 2017-19).

Reg.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000664 

Grantový program Hl.m. Prahy pro oblast primární prevence ve školách a školských zařízeních.

Kalendář akcí

24.02.2020 - 28.02.2020

Jarní prázdniny

01.03.2020

Přihlášky na KG

- poslední den pro odevzdání přihlášek na naši školu

05.03.2020

Provozní poradna

- v 16:15 hodin

09.03.2020 - 14.03.2020

Lyžařský kurz sekundy B

12.03.2020

DSD I - Písemná část

- kvinta

13.03.2020 - 20.03.2020

Studenti z Mendenu v Praze

28.03.2020

Duchovní obnova pro učitele

- od 9:00 hod v Trojické u Salesiánů

08.04.2020

Mše svatá

- v 9:00 hodin ve Strašnicích

08.04.2020

Maturitní písemná práce z ČJ

09.04.2020 - 13.04.2020

Velikonoční prázdniny

16.04.2020

Přijímací zkoušky

- I. termín, pro školu Den Země

17.04.2020

Přijímací zkoušky

- II termín , pro školu ředitelské volno

23.04.2020

Pedagogická rada a třídní schůzky

24.04.2020

Majáles a poslední zvonění

Všechny akce

Kontakt

Kozinova 1000

102 00 Praha 10 - Hostivař


Kontakty:

Hospodářka: +420 271751291

Ředitelna (+fax): +420 271750632


info@krestanskegymnazium.cz